Topinkomens ontspringen de dans met nieuw regeerakkoord

Door: Geld.nl BV  05-11-2012
Trefwoorden: Hypotheken, Hypotheekrente, Zorgverzekering

Het zijn vooral de topinkomens die profiteren van het regeerakkoord, concludeert vergelijkingssite Geld.nl op basis van enkele berekeningen. “Het effect van de inkomensafhankelijke zorgpremie wordt voor iemand met een topinkomen volledig teniet gedaan door het belastingvoordeel dat het verlagen van hoogste schrijf oplevert”, zegt Paul Huibers van . “Daarnaast valt het effect van de beperkte hypotheekrenteaftrek voor deze inkomens behoorlijk mee.”

Wie een inkomen heeft van een 200.000 euro of meer op jaarbasis, zal door de plannen in het regeerakkoord dat PvdA en VVD hebben gepresenteerd, fors minder inleveren dan iemand met een modaal (33.000 euro) of twee keer modaal inkomen, berekende Geld.nl. “De inkomensafhankelijke zorgpremie zorgt er weliswaar voor dat deze mensen ruim 4.000 euro meer kwijt zijn aan de zorgverzekering in 2014 dan nu het geval is, maar doordat de schijven voor de inkomensbelasting in 2014 ook worden aangepast, wordt dit effect voor hen ruimschoots gecompenseerd”, stelt Huibers. “De belastingdruk neemt namelijk voor hen eveneens met 4.000 euro af.”

Hypotheekrenteaftrek beperken

Ook het effect van de hypotheekrenteaftrek is, volgens Huibers, voor de hoogste inkomens te verwaarlozen. Het tarief waartegen de hypotheekrente wordt afgetrokken, neemt vanaf 2014 jaarlijks met een 0,5 procent af tot aan 38 procent in 2026. Stel: je hebt nu een hypotheek van 800.000 euro. Je betaalt hierover 5 procent aan . Dit betekent dat je jaarlijks 40.000 mag aftrekken van je belastbaar inkomen. In 2014 mag je dat tegen 49 procent aftrekken en 2015 tegen 48,5 procent. Een half procent per jaar betekent dat je jaarlijks 200 euro meer aan belasting betaalt. “Dat effect valt dus reuze mee, stelt Huibers.”

“Het mag duidelijk zijn dat de VVD in deze onderhandelingen als winnaar uit de bus is gekomen”, concludeert Huibers. “Hun achterban, waaronder traditioneel de hoogste inkomens, wordt nauwelijks geraakt door het regeerakkoord. Zij zijn dus eigenlijk spekkoper”.

Inkomensafhankelijke zorgpremie

In 2014 wordt de premie voor de inkomensafhankelijk, vermeldt het regeerakkoord.  Bovenop de nominale premie van 255 euro wordt een inkomensafhankelijke premie geïnd van 11,1 procent. Deze heffing wordt geïnd over het deel van het inkomen dat ligt tussen het minimuminkomen en maximaal twee keer modaal. Hier staat tegenover dat het tarief voor de derde schijf van de inkomstenbelasting wordt verlaagd van 42 naar 38 procent. “Het zijn vooral de mensen met een inkomen van 2 keer modaal die hierdoor het hardst gepakt worden”, stelt Huibers. De hogere inkomen hebben minder last van deze inkomensafhankelijke premie omdat deze is gemaximeerd op twee keer het modale inkomen. De hogere inkomens profiteren daarnaast ook veel meer van de lagere loonbelastingen. In de berekeningen van Geld.nl gaan de topinkomens er dan jaarlijks ook nauwelijks op achteruit.

Topinkomens spekkoper met regeerakkoord

Het zijn niet de topinkomens die geraakt worden door het nieuwe regeerakkoord. Ook lagere en modale inkomens komen er goed vanaf met dit nieuwe akkoord. Het zijn de Nederlanders die ongeveer 2 keer modaal verdienen die moet gaan betalen voor de plannen van dit nieuwe kabinet. “Het streven van de nieuwe regering om eerlijk te delen en samen bruggen te bouwen is dus voor één groep helaas niet waarheid”, stelt Huibers. “En dat juist de PvdA de topinkomens de dans laat ontspringen, is hoogst opvallend te noemen.”

Over Geld.nl
Geld.nl is een onafhankelijke vergelijkingssite voor financiële producten. Maandelijks raadplegen ongeveer 200.000 Nederlanders de vergelijkingen op Geld.nl

Trefwoorden: Hypotheekrente, Hypotheken, Zorgverzekering

Ander nieuws en updates van Geld.nl BV

24-12-2014

Eigen risico verhogen minder populair

Voor het eerst sinds jaren verhogen minder Nederlanders hun eigen risico voor de zorgverzekering. Dit concludeert de vergelijkingssite Geld.nl op basis van eigen onderzoek.


09-09-2014

Jonge bestuurder, pas op met eigen risico!

Automobilisten jonger dan 24 jaar worden bij een schade aan hun eigen auto door veel verzekeraars extra benadeeld. Zij krijgen niet alleen te maken met een terugval in schadevrije jaren en dus een hogere premie, maar betalen bij een (beperkt) casco verzekering vaak ook nog een extra eigen risico.


29-07-2014

Nieuwe regels schadevrije jaren ongunstig voor beginnend bestuurder

Jonge automobilisten worden bij het claimen van een schade vanaf 2016 nog harder gestraft door hun autoverzekeraar. Dit constateert de financiële vergelijkingssite Geld.nl. Conform het plan van het Verbond van Verzekeraars leveren automobilisten vanaf 1 januari 2016 bij een schade altijd 5 schadevrije jaren in. Voor een beginnend bestuurder, met weinig tot geen schadevrije jaren, betekent dit plan dat hij bij één schade zoveel negatieve schadevrije jaren krijgt dat overstappen lastig wordt.


07-05-2014

Fiets verzekeren op vakantie: Reisverzekering biedt onvoldoende dekking

De meeste doorlopende reisverzekeringen vergoeden bij schade of diefstal onvoldoende om een nieuwe fiets van te kopen, blijkt uit eigen onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl.


28-04-2014

Voorwaarden voortijdig beëindigen deposito – Grote verschillen

De boetes die spaarders betalen als ze hun deposito voortijdig beëindigen, verschillen enorm tussen banken onderling. Dit constateert de financiële vergelijkingssite Geld.nl op basis van een eigen onderzoek.


25-03-2014

Oppassen met de nieuwwaarderegeling autoverzekering

De nieuwwaarderegeling voor een auto verschilt enorm per verzekeraar. Zo geldt de vergoeding bij bepaalde verzekeraars alleen voor auto's tot een maximumbedrag. Ook verschilt de duur van de nieuwwaarderegeling van de autoverzekering en soms vindt er na een jaar toch afschrijving plaats. Dit blijkt uit een rondgang van Geld.nl.


25-02-2014

Spaarder levert 2,3 miljard in door inflatie

Nederlandse spaarders zagen in 2013 het spaargeld op hun vrij opneembare spaarrekeningen 2,3 miljard euro minder waard worden. Dit blijkt uit een berekening van de financiële vergelijkingssite Geld.nl.


14-11-2013

Hogere korting op zorgpremie met vrijwillig eigen risico

Consumenten besparen in 2014 gemiddeld ruim 21 procent op de zorgpremie als zij kiezen voor het maximale vrijwillig eigen risico van 500 euro. Dit komt neer op een gemiddelde besparing van 236 euro op jaarbasis. Bij sommige zorgverzekeraars loopt de besparing zelfs op tot bijna een kwart van de premie, blijkt uit een berekening van de financiële vergelijkingssite Geld.nl.


11-09-2013

Hoge rente staatslening goed nieuws voor spaarder

De rente voor staatsleningen stijgt de afgelopen maanden. Dit is goed nieuws voor spaarders, omdat de depositorentes hierdoor ook aan het stijgen zijn.


02-08-2013

Rekening zorgaanbieder controleren gebeurt vaker

De rekening van de zorgaanbieder controleren is steeds belangrijker voor de consument. Dat komt vooral door het stijgende risico, merken de verzekeraars. Daarnaast draagt de berichtgeving omtrent fraude en verspilling in de zorg bij aan het beter controleren van de rekening van de zorgaanbieders. Dat blijkt uit een inventarisatie van Geld.nl.


07-05-2013

‘Doorlopende reisverzekering zelden voordeliger’

Hoewel meer dan driekwart van alle vakanties door Nederlanders wordt verzekerd met een doorlopende reisverzekering, is dit zelden de voordeligste optie. Uit een onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl blijkt dat een kortlopende reisverzekering vaak voordeliger is.


Spaarrente ontwikkeling - ‘Rentes zullen nog verder dalen ’ van Geld.nl BV thumbnail
04-04-2013

Spaarrente ontwikkeling - ‘Rentes zullen nog verder dalen ’

Sinds 2008 zijn de rentetarieven voor spaarrekeningen en deposito’s niet zo laag geweest als nu. Toch zullen de spaarrentes nog verder dalen, verwacht Amanda Bulthuis van de financiële vergelijkingssite Geld.nl.


01-03-2013

‘Kosten studentenkrediet bank torenhoog’

Studenten die een studentenkrediet bij een bank afsluiten, hebben na afloop van de lening soms bijna het dubbele terugbetaald aan rente en aflossing. Dat blijkt uit berekeningen van vergelijkingssite .


31-01-2013

Lenen relatief duurder voor consument ondanks historisch lage rente

Banken kunnen momenteel veel goedkoper geld lenen op de geld- en kapitaalmarkten. Toch blijven de leenrentes voor consumenten nagenoeg gelijk, zo blijkt uit een inventarisatie van vergelijkingssite Geld.nl.


21-01-2013

Ook rente kinderspaarrekening fors omlaag

De kaalslag in spaarrentes die de afgelopen maanden is ingezet heeft daarmee nu ook de kinderspaarrekeningen bereikt, constateert vergelijkingssite Geld.nl.