Verzuimbegeleiding

Door: Insucare  20-01-2015
Trefwoorden: Verzuim, Arbeidsongeschiktheid, Verzuimbegeleiding

Het managen van verzuim omvat meer dan een ziekmelding bij de Arbodienst. Voor u als werkgever is het een complexe en tijdrovende klus die voortdurend aandacht vraagt. Want als u niet uitkijkt, kunnen verzuimkosten aardig in de papieren lopen. Insucare gidst u door de complexe wetgeving, begeleidt verzuim en helpt uitval door ziekte te verminderen. We verzorgen het hele traject: van preventie tot het begeleiden van verzuim, inclusief advies over en beheer van regelingen die uw bedrijf behoeden voor financieel verlies. Verbeteren van uw verzuimprocedure Meldt een medewerker zich ziek, dan zet dit een keten van acties in werking. U informeert de Arbo-dienst, uw leidinggevende maakt duidelijke afspraken met de werknemer en u bekijkt of u de kosten kunt verhalen op een verzekering. Een helder verhaal. Maar de praktijk blijkt aanzienlijk weerbarstiger. Insucare richt een heldere verzuimprocedure voor u in, coacht uw leidinggevenden en geeft u inzicht in de resultaten. Zo heeft u regie over uw verzuim: een Arbodienst is niet meer nodig. Begeleiden van verzuimprocessen Valt een medewerker uit door ziekte, dan begeleidt de Arbodienst het hersteltraject volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Insucare doet meer. Wij verzorgen de gehele administratie en claimen de kosten bij uw verzekeraar. Vanaf het moment van ziekmelding vormen wij de verbindende schakel tussen werkgever, werknemer, verzekeraar, uitkeringsinstantie en andere betrokkenen. Verminderen van uw verzuim Bedrijven die verzuim willen terugdringen, kiezen voor een preventieve en geïntegreerde benadering. Insucare zorgt vooraf voor de juiste verzekeringen en kijkt samen met u hoe u met een loopbaanbeleid op lange termijn toekomstig verzuim kunt voorkomen. Is er sprake van (langdurig) verzuim, dan analyseren wij de verzuimdossiers en geven we u gericht advies.

Trefwoorden: Arbeidsongeschiktheid, Verzuim, Verzuimbegeleiding

Andere producten en diensten van Insucare

20-01-2015

Pensioenadvies

Insucare is uw collega op pensioengebied!