KNMI kiest voor de Documentoplossing MIT Office van Master it Solutions B.V.

KNMI kiest voor de Documentoplossing MIT Office van Master it Solutions B.V. van Mit Office

Door: Mit Office  03-11-2006

De Bilt, 3 november 2006 – Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut kortweg KNMI start begin november met de implementatie van MIT Office, de documentproductie en huisstijloplossing van Master it Solutions. Binnenkort zal vrijwel alle interne en externe correspondentie die vanuit het KNMI de wereld wordt ingestuurd, aangemaakt worden met behulp van MIT Office.

24 uur per dag wereldwijd
Het KNMI is vierentwintig uur per dag actief. De combinatie van infrastructuur, techniek, wetenschap en dienstverlening is uniek op het gebied van weer, klimaat en seismologie. Wereldwijd werkt het KNMI intensief samen met andere instituten en onderzoeksinstellingen.

Op basis van contacten met klanten, collega’s en samenwerkende instituten en instellingen worden dagelijks documenten, zoals brieven, publicaties en rapporten aangemaakt en verstuurd. Met MIT Office beschikken medewerkers altijd over de juiste versie van een document. Ook kan een medewerker op basis van goedgekeurde sjablonen, lay-out en tekstblokken eigen documenten samenstellen. Zo werkt iedereen consequent met dezelfde huisstijl. Tevens is een koppeling met gegevens uit andere applicaties, bijvoorbeeld adres-, projectgegevens of een weersverwachting mogelijk.

Een overtuigende keuze
Het KNMI heeft gekozen voor de oplossing van Master it Solutions na een uitgebreide en zorgvuldige selectieprocedure. Na de ‘proof of concept’ waaraan meerdere partijen deelnamen is op basis van een aantal organisatie kritische documenten de overtuigende keus op MIT Office gevallen. De implementatie van MIT Office is ondertussen van start gegaan en men verwacht eind november het project op te leveren. Met als resultaat: het efficiënt, gestructureerd en gebruiksvriendelijk beheren en produceren van documenten binnen het KNMI.

Over het KNMI
Het KNMI is hét nationale instituut voor weer, klimaat en seismologie. Het KNMI verstrekt weerinformatie ten behoeve van veiligheid, economie en duurzaam milieu aan het algemeen publiek, de overheid, de luchtvaart en de scheepvaart. Voor langetermijnontwikkelingen verricht het KNMI onderzoek naar de veranderingen in het klimaat. Het beschikbaar stellen van bij het KNMI aanwezige kennis, data en informatie is een kernactiviteit. Het instituut is een agentschap van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. De taken van het KNMI zijn vastgelegd in de Wet op het KNMI. Bezoek ook www.knmi.nl.

Over Master it Solutions, de makers van MIT Office
Master it Solutions is producent en leverancier van de complete en betaalbare documentproductie en huisstijloplossing MIT Office. MIT Office zorgt ervoor dat met bestaande gegevens en conform de huisstijl, automatisch documenten worden geproduceerd, geprint, gepubliceerd of als e-mail verstuurd. Zowel enkelvoudig op de werkplek als in batches op de server. MIT Office biedt organisaties de mogelijkheid om efficiënter, uniform en foutloos te communiceren. Het vereenvoudigt het werken met documenten en verbetert de kwaliteit van de bedrijfsprocessen.

Master it Solutions is een Nederlandse onderneming. Bezoek ook www.mitoffice.nl.


# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #


Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie over MIT Office en Master it Solutions kunt u contact opnemen met Jean-Paul Brugmans of Arjen Hartog op nummer 040-23 23 390 of email naar [email protected].

Voor meer informatie over het KNMI kunt u telefonisch contact opnemen met [email protected], Harry Geurts of Monique Somers, 030-2206 317 (386) of 06-53 214 364.