Kosten voor openbare orde blijven stijgen

Kosten voor openbare orde blijven stijgen van Rechtsbijstandverzekering.biz

Door: Rechtsbijstandverzekering.biz  07-10-2008
Trefwoorden: Brandweer, Overheid, Personeel

De overheidsuitgaven aan openbare orde en veiligheid bedroegen vorig jaar in totaal 11,3 miljard euro. Met 4,8 miljard vormde de politie de grootste uitgavenpost. Dat hangt onder meer samen met de elfhonderd voltijdbanen die er vorig jaar bij zijn gekomen.

De kosten voor het gevangeniswezen namen met bijna twaalf procent toe tot 2,3 miljard euro. Zo trok de Dienst Justitiële Inrichtingen meer geld uit voor het verbeteren van de brandveiligheid in gevangenissen. Ook kreeg het Openbaar Ministerie meer ruimte om personeel aan te nemen.

De uitgaven voor rechtspleging stegen met 6,4 procent tot bijna 2,2 miljard euro. Dat is meer dan een verdubbeling van de groei een jaar eerder. De arrondissementsrechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad kregen geld bijgeschreven om meer ondersteunend personeel aan te nemen. Ook stegen de kosten voor rechtsbijstand, noemt het CBS als ander voorbeeld.

Voor de brandweer en de rampenbestrijding trok de overheid vorig jaar 1,1 miljard euro uit. Dat is vrijwel hetzelfde bedrag als een jaar eerder.

bron: www.trouw.nl

Trefwoorden: Brandveiligheid, Brandweer, Geld, Gevangenis, Justitie, Openbaar Ministerie, Openbare Orde, Overheid, Personeel, Politie, Rampenbestrijding, Recht, Rechtsbijstand, Uitgaven, Voltijdbanen

Contact Rechtsbijstandverzekering.biz

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share