Nurse Practitioner in huisartsenpraktijk biedt perspectief voor goede en betaalbare zorg

Door: Stichting Koh  02-12-2008
Trefwoorden: Onderzoek, Huisartsenpraktijk, Verpleegkundige

Het buitenland kent de Nurse Practitioner (NP) al, maar in Nederland is deze professional (NP) relatief nieuw. De NP is een specifiek opgeleide verpleegkundige die taken van de huisarts overneemt in de patiëntenzorg en bij de praktijkorganisatie. De NP houdt spreekuur in de huisartsenpraktijk voor patiënten met vaak voorkomende klachten als keelpijn, oorpijn, hoesten, rugklachten of een verstuikte enkel.
Twaalf Nurse Practitioners en ongeveer vijftig huisartsen in Brabant en Limburg met in totaal rond de 105.000 patiënten deden vier jaar lang mee aan het project. Het evaluatieonderzoek was gericht op de haalbaarheid van de inzet van NP’s in de huisartsenpraktijk: onder welke voorwaarden, met welke kwaliteit en tegen welke kosten. De resultaten van dit unieke project zijn veelbelovend.

De zorg door de NP voor patiënten met vaakvoorkomende klachten is kwalitatief vergelijkbaar met zorg door de huisarts voor deze patiënten. De diagnose en behandeling voert de NP meestal volledig zelfstandig uit. Patiënten zijn zeer tevreden over de zorgverlening door de NP. Bovendien worden door de inzet van de NP beduidend minder kosten gemaakt. Ook ontstaat ruimte voor het verbeteren van de kwaliteit van het proces van zorgverlening in de huisartsenpraktijk.
De conclusie luidt dan ook dat de inzet van NP’s in de huisartsenzorg perspectieven biedt voor goede en betaalbare zorg.

Vandaag presenteren het Maastricht UMC+ en de Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg de onderzoeksresultaten van het project ‘Nurse Practitioner in de Huisartsenpraktijk’ (2003-2008). Dat gebeurt tijdens de landelijke conferentie ‘Taakherschikking in de Huisartsenzorg: van zorg op maat naar de praktijk op maat!’ in Eindhoven.
De heer drs. F. Krapels, directeur Eerstelijns –en Ketenzorg, Directie Curatieve Zorg van het ministerie van VWS ontvangt officieel het onderzoeksrapport.
Onder de aanwezigen zijn naast de ministeries van VWS en OC&W ook de Landelijke Huisartsen Vereniging, het Nederlands Huisarts Genootschap, de Landelijke Vereniging voor de Geïntegreerde eerste lijn, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Provincie Noord-Brabant, zorgverzekeraars, thuiszorgorganisaties, universiteiten en hogescholen en uiteraard ook huisartsen, nurse practitioners, doktersassistenten en patiënten.

Het Maastricht UMC+ en de Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg Eindhoven voerden samen het onderzoek uit. Het ministerie van VWS, zorgverzekeraars CZ en VGZ, Stichting Robuust en de provincie Noord-Brabant zorgden voor financiering.

Trefwoorden: Huisartsenpraktijk, Nurse Practitioner, Onderzoek, Verpleegkundige