Duurzaam Inkopen door de overheid kans voor bedrijfsleven

Door: Stichting Onderneem Duurzaam  28-11-2007
Trefwoorden: Overheid, Samenwerking, Internationaal

Met een website en database waarin duurzame producten en diensten voor de zakelijke markt bij elkaar zijn gebracht, helpt Stichting Onderneem Duurzaam inkopers om overzicht te krijgen bij het verduurzamen van het inkoopproces. www.duurzamedatabase.nl is sinds 1 oktober online en geeft inzicht in de mate van duurzaamheid van producten en diensten aan de hand van een transparante set van criteria.

Aanleiding voor de site is de wens van de regering om in 2010 alle landelijke overheden volledig duurzaam te laten inkopen. Voor lagere overheden geldt een eis van 50%, maar veel gemeenten streven nu al naar een hogere score.

Hoe werkt de Duurzame Database?

De Duurzame Database geeft een overzicht van duurzame producten en diensten voor de professionele markt. Daarin worden zowel het niveau van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van de aanbiedende organisatie inzichtelijk gemaakt, als de duurzame kenmerken van de producten. Die informatie wordt gepresenteerd in een bedrijfspaspoort en een productpaspoort.

De criteria die worden gehanteerd voor de beoordeling zijn afgeleid van bestaande normen die door gerenommeerde instellingen* worden gehanteerd. In samenwerking met deze instellingen is een representatieve selectie gemaakt. Een raad van advies, die moet toezien op de kwaliteit van de screening en de gehanteerde criteria is in voorbereiding.

De score van een bedrijf of product wordt uitgedrukt in een percentage van de maximaal haalbare score. Deze wordt verder onderverdeeld in deelscores op milieu of sociale criteria, en per productgroep naar diverse aspecten (zoals productie, energieverbruik, hergebruik en afval, logistiek en verpakking etc.)

Bovendien wordt getoond hoe de scores zijn opgebouwd: de scores van producten of ondernemingen kunnen in totaal gelijk zijn, maar op verschillende punten zijn behaald. De gebruiker behoudt zo de vrije keuze van zijn voorkeur.

Tevens wordt voor elk product aangegeven wat de wettelijke norm is om in het programma Duurzaam Inkopen van de Nederlandse overheid als duurzaam te worden aangemerkt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om organisaties en producten te toetsen aan de werkelijk haalbare niveau’s van duurzaamheid. Daarmee wordt ook zichtbaar welke organisaties en producten verder gaan in duurzaamheid dan de overheid voorschrijft. Dat maakt transparante concurrentie op duurzame kenmerken mogelijk.


Voor gebruikers (inkopers) is toegang tot de Duurzame Database gratis.

Aanbieders van producten of diensten betalen een jaarlijkse abonnementsbijdrage, die afhankelijk is van het aantal ingebrachte producten.

De Duurzame Database is een initiatief van Stichting Onderneem Duurzaam en wordt actief ondersteund door stichting iNSnet (www.duurzaamnieuws.nl en www.mvonieuws.nl ).

De Duurzame Database wordt gesponsord door BührmanUbbens bv, Herman Miller en MyMiller.

Over Stichting Onderneem Duurzaam
Stichting Onderneem Duurzaam is opgericht om antwoord te geven op de behoefte van de overheid en het bedrijfsleven om duurzaam ondernemen te vertalen naar marktkansen voor product, dienst en bedrijf.

Doel van de stichting is het bevorderen van duurzame ontwikkeling in de samenleving, het bevorderen van kennis- en informatieoverdracht over maatschappelijk verantwoord ondernemen in brede zin en het initiëren van en participeren in projecten die zijn gericht op duurzame ontwikkeling.

Over Stichting iNSnet
iNSnet is een onafhankelijke stichting, die sinds 2002 actief is als social enterprise en netwerkorganisatie. Het is haar missie om duurzame ontwikkeling te versterken door middel van communicatie en het verspreiden van kennis.

Trefwoorden: Cradle To Cradle, Criteria, Duurzaam Inkopen, Duurzame Producten, Internationaal, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Overheid, Samenwerking

Contact Stichting Onderneem Duurzaam

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share