Nabeschouwing: De Beurs Domotica & Slim Wonen

Door: Stichting Smart Homes  01-12-2008
Trefwoorden: Projecten, Domotica, Noviteiten

Beurs als katalysator
De beurs werd op 19 november officieel geopend door I van Bennekom (ministerie VWS) en B. van Haaften (Zorg en Welzijn, Provincie Noord-Brabant). Zij spraken de hoop uit dat de beurs als een soort katalysator fungeert bij de doorontwikkeling van producten en diensten en bij het tot stand brengen van meer samenwerking tussen de verschillende partijen. Want met het oog op de vergrijzing en de toename van het aantal chronische zieken is de urgentie hoog. Belangrijk daarbij is dat het welzijn en welbevinden van de gebruiker altijd voorop blijft staan.

Eaton Electric wint Smart Homes Award!
Ander hoogtepunt tijdens de eerste beursdag was de uitreiking van de 1e Smart Homes Award. Het werd een spannende ‘nek aan nek race’ tussen de drie genomineerde partijen: Eaton Electric, IRS en Simac .
De jury bestaande uit H. Nicolaas (College Bouw Zorginstellingen), Sj. Visser (Actiz) en V. Sarioa (Uneto VNI) kozen na uitvoerig beraad voor Eaton Electric, met het project Daelhoven dat in opdracht van het Zorgpalet Baarn-Soest is uitgevoerd. Het gaat hier om een door TNO ontwikkeld intelligent observatiesysteem -Unattended Surveillance-systeem of UAS- waarbij draadloze sensoren worden ingezet om somatische en dementerende patiënten onopvallend te volgen en automatisch alarm te geven als zij vallen of dwalen. Bijzonder is dat de bewoner geen apparaatje bij zich hoeft te dragen.
De jury was onder indruk van het innovatieve karakter van het project, de intensieve samenwerking tussen de betrokken partijen en de duidelijk in kaart gebrachte doelstelling.

Smart Homes Award plein voor gerealiseerde projecten
Tijdens de beide beursdagen konden de bezoekers op een speciaal ‘Smart Homes Award Plein’ uitgebreid kennis maken met alle ingediende projecten. Het plein trok veel belangstelling, met name omdat hier ‘daadwerkelijk’ gerealiseerde projecten te vinden waren. Het publiek kon zich laten inspireren en lering trekken uit de wijze waarop is samengewerkt en hoe de producten geïntegreerd zijn tot één geheel.

Voor 2009 hoopt Stichting Smart Homes dat nog meer partijen hun projecten zullen indienen.
Corien van Berlo, directeur Stichting Smart Homes: “Er zijn talloze projecten die best in het voetlicht geplaatst mogen worden. Daarom roepen we alle partijen in de markt op om projecten voor te dragen voor de volgende award!”

(Meer informatie over de Smart Homes Award en de ingediende projecten vindt u op: http://www.smart-homes.nl/beursdomotica/beursdomoticaaward.php?pagina=exposant

Domotica anders benaderen
Blikvanger tijdens de beurs was een torenhoge stand van Hager domotica werd gepresenteerd als een integraal onderdeel van de infrastructuur.
“Al vele jaren is domotica aan een opmars bezig, maar een echte doorbraak blijft uit”, zegt John van Vugt, directeur van Home & Building Solutions bij Hager. “Dit bracht ons de overtuiging dat domotica anders moet worden benaderd. Die doorbraak gaat er namelijk wel komen, maar niet door domotica te blijven aanbieden als oplossing voor probleem X of als hulpmiddel voor functie Y”.
Op de tweede verdieping, de zogenoemde ‘konnexring’, liet Hager enkele praktische toepassingen van het KISS concept en het tebis domoticasysteem zien: visualisatie, schakelmateriaal, alarmering, integraties met oplossingen van Itho, Goelst en andere partijen. Klik hier voor een beursverslag van Hager.

Bundeling van krachten
IRS presenteerde zijn vijfde generatie domoticasysteem met Screen-to-Screen functionaliteit als meest bijzondere eigenschap. IRS verzorgt in eerste instantie een basisinstallatie in een wooncomplex of woning bestaande uit een open IP-infrastructuur en componenten. Op deze basiscomponenten, de IRS 5G Core genoemd, koppelt IRS vervolgens een aantal subsystemen. Zoals bijvoorbeeld een inbraakalarm, video intercomsysteem, sensoren voor rook-, gas-, water- of koolmonoxidedetectie, telemedicine, energiemanagement et cetera.
Coen Kijk in de Vegt, directeur IRS: “De IRS subsystemen zijn te bedienen via eenduidige applicaties op het centrale bedieningspaneel in de woning, of remote via PC, PDA of GSM. Dit betekent dat de bediening van bijvoorbeeld het inbraakalarmsysteem via dezelfde “look and feel” gaat als de bediening van de video-intercom of het home automation systeem in de woning.”
Ascom en IRS hebben onlangs een samenwerkingsverband gesloten, waardoor zij elkaars expertise kunnen benutten op de woonzorgmarkt. De bundeling van krachten moet in de praktijk in het groot leiden tot de ontwikkeling van een gezamenlijke totaaloplossing voor nieuwe woonzorgprojecten. In het klein tot bijvoorbeeld alarmering naar zorginstellingen door middel van (draadloze) handzenders.

KNX-ring
Ring 2 in het Evoluon werd ook de ‘KNX’ ring genoemd. Hier waren meer dan 30 bij de Konnex Associatie aangesloten leveranciers te vinden. Konnex Associatie is de hoedster van de internationale domoticastandaard KNX. Deze standaard is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een universele, en ook de enige wereldwijd erkende standaard voor domotica. Nadat KNX eerst tot officiële, Europese norm - de EN 50090 - was verheven, is hij kort daarna ook als wereldwijde ISO/IEC standaard erkend. Dit betekent dat deze domoticastandaard, in korte tijd is uitgegroeid tot één van de belangrijkste domoticastandaarden ter wereld. Bij de Konnex Associatie zijn inmiddels zo’n 150 verschillende fabrikanten en leveranciers van installaties en installatiecomponenten aangesloten. Zij hebben hun producten compatibel gemaakt met de standaard KNX, zodat in één installatie meerdere producten van verschillende ‘KNX-fabrikanten’ te gebruiken zijn.

AV-domotica
Vorig jaar was er voor het eerst een paviljoen op die beurs dat zich specifiek richtte op audiovisuele toepassingen binnen de domotica. Dat was een dermate groot succes dat dit jaar de gehele bovenste ring in het fraai vormgegeven congescentrum werd ingeruimd voor dit paviljoen, en een aantal vooraanstaande bedrijven uit de AV en Domotica branche maakten hun opwachting.
Op: www.avdomotica.nl/content.php?id=427 vindt u een uitgebreid artikel hierover.

Noviteiten
Ook nieuw dit jaar was de noviteitenroute die de bezoekers leidde langs een tiental stands waar de nieuwste, meest innovatieve producten en diensten getoond werden.
(meer informatie hierover vindt u op: www.smart-homes.nl/beursdomotica/beursdomoticanoviteiten.php?pagina=bezoeker)

Vele lezingen en pittige discussies
Tijdens de Beurs Domotica & Slim Wonen werden verschillende lezingen verzorgd door de domoticaprofessionals. Ook werd op beide dagen een pittige discussie niet uit de weg gegaan. Zo ging op woensdag 19 november Luc de Witte, hoogleraar technologie in de zorg aan de universiteit van Maastricht, in debat met Ad van Berlo, manager R&D van stichting Smart Homes. “We moeten stoppen met het subsidiëren van domotica.”vindt de Witte.
“We hebben het er al twintig jaar over, en nog steeds blijkt domotica het niet zonder subsidies te kunnen stellen. Kennelijk is domotica niet levensvatbaar. De overheid zou wel een grootschalig onderzoek moeten subsidiëren om nu eens goed in kaart te brengen wat wel of niet zinvol is als het gaat om woonautomatisering of zorg op afstand of hoe je het ook wil noemen. In de wetenschappelijke literatuur is namelijk nog heel weinig te vinden over wat nu de effecten zijn van domotica. De resultaten van zo’n grootschalig onderzoek zouden we dan vervolgens prima kunnen gebruiken om business cases op te stellen voor domotica.” aldus de Witte. (Bron: ICTzorg – Mario Gibbels).

Enthousiaste bezoekers
Nagenoeg alle exposanten waren vol lof over de beurs. Ron Nielen van Siemens: “Boven verwachting! Vooral nu onze stand veel sprekender is dan vorig jaar, merken we dat mensen langer blijven en meer willen weten.” André Raanhuis van Eaton Electric: “Zeker een goede beurs, vooral veel publiek uit de gezondheidszorg. Maar laten we oppassen dat we ons niet blind staren op de zorg! Energiemanagement is een zeker zo belangrijk onderdeel binnen de domotica-container.” Mark van der Kerk van ABB: “Een superbeurs, de bezoekers komen hier echt gericht naartoe.” Rob Röder van LOXX: “Vorig jaar was ik hier als bezoeker, toen vond ik het erg druk. Ik vind het dan ook heel goed, dat de beurs nu twee dagen duurt. Bijzonder vind ik ook de zeer hoge kwaliteit van de bezoekers. Je treft hier bijna geen pennenjagers.”

Inmiddels is er ook massaal gereageerd op de enquête waarmee Stichting Smart Homes de beurs wil evalueren. Enkele reacties: “Ik was plezierig verrast over de organisatie in het algemeen, liep goed, vriendelijk en keurig verzorgd. Mijn complimenten!”
“Mijn doel was een indruk te krijgen van de mogelijkheden / stand van zaken anno 2008. Dat doel is bereikt. En ik ben ook positief over de mogelijkheden.”
“Goed dat we geweest zijn! We weten weer wat zoal te koop is. Er ligt nog een stapel lectuur op me te wachten om door te nemen.”
“De lezingen die we hebben bijgewoond, waren bijzonder informatief. Heldere presentaties, duidelijke opzet en uitleg.”

Parkeerprobleem
Tijdens de beurs en uit de enquête bleek dat bezoekers het parkeren als een groot probleem ervoeren. Stichting Smart Homes neemt dit niet licht op en zal er voor het volgende jaar alles aan doen om een goede oplossing te vinden.

Enkele facts
De beurs Domotica & Slim Wonen trok dit jaar meer dan 3200 bezoekers, ca. 700 bezoekers meer dan vorig jaar. Met name de installatiebranche, zorgverleners, adviseurs en systemintegrators waren goed vertegenwoordigd tijdens deze beurs:

Installateur 445 14,1%
Zorgverlener 388 12,3%
Adviseur 301 9,6%
Systemintegrator 248 7,9%

De bezoekers gaven gemiddeld een 7,4 voor de beurs. De standhouders een maar liefst een 7,8!

Trefwoorden: Domotica, Noviteiten, Projecten, Slim Wonen