Stomerij met de nieuwste snufjes

Stomerij met de nieuwste snufjes van Stomerij Verhagen

Door: Stomerij Verhagen  02-05-2008
Trefwoorden: Gordijnen, Stomerij, Tapijten

Stomerij Verhagen, al twintig jaar gevestigd in Winkelcen­trum Woensel,
is verhuisd. Deze week verliet onder­neemster Wendy van den Heuvel
het oude pand in het zogenoemde 'versstraatje' om haar intrek te nemen
in een splinternieuw pand pal naast het postkantoor in het winkelcentrum. Dat pand is voorzien van de nieuwste snufjes en biedt de klant voortaan veel voordelen. Met een nieuw systeem, op dit moment uniek voor Neder­land, kunnen klanten er na­melijk voortaan 24 uur per et­maal terecht om er hun kle­ding in te leveren en op te ha­len.
Toen Wendy van den Heuvel de stomerij ruim vier jaar ge­leden overnam van Nol Ver­hagen, wist ze al dat ze niet in dat pand kon blijven. „Maar in het contract was al opgenomen dat ik het huur-recht voor een nieuw pand zou behouden", vertelt ze. „Ruim een jaar geleden ben ik me dus serieus gaan verdie­pen in de nieuwe zaak. Want ik wilde per se een stomerij die anders is dan alle andereen dat heb ik met dit systeem bereikt. Klanten kunnen voor­taan met behulp van een pas­te naar binnen en daarmee
hun kleding geautomatiseerd wegbrengen of ophalen." Dat systeem, van Italiaanse makelij, komt er op neer dat klanten hun pas kunnen op­waarderen met een 'stoomte­goed', dat ze daarmee op elk moment van de dag de deur kunnen openmaken en via een keuzemenu kunnen inge­ven was er moet gebeuren. Daarna komt de kleding in een depot terecht. Wanneer de kleding wordt opgehaald, moet de pas weer worden in­gevoerd en wordt het gerei­nigde kledingstuk automatisch van een lopende band getild en keurig in het op­haaldepot gezet.
„En daarmee ben ik de enige in het land", stelt Van den Heuvel. „Er is weliswaar nog een stomerij die een geauto­matiseerd afhaalsysteem heeft, maar met deze breng-service ben ik de eer­ste." Ze heeft deze eerste week naar eigen zeggen al veel po­sitieve reacties van klanten gekregen. „Het is natuurlijk nog wennen voor ze, maar over het algemeen vinden ze het wel spectaculair."
„En voor mij wordt het meer ontspannen werken: ik kan mijn klanten meer persoonlij­ke aandacht geven en ver­wacht met dit systeem uitein­delijk ook mijn omzet fors te kunnen vergroten. Vooral voor werkende mensen die laat van hun werk komen, biedt het immers enorm veel gemak."
De zaak blijft overigens tij­dens de gewone winkeltijden open. Stomerij Verhagen is gevestigd op Winkelcentrum Woensel 370 in Eindhoven. De balie-openingstijden zijn: maandag van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag tot en met don­derdag van 9.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Trefwoorden: Gordijnen, Stomerij, Tapijten