The MathWorks zorgt voor doorbraak bij Volkswagen in de implementatie van AUTOSAR

Door: The Mathworks  22-02-2008
Trefwoorden: Volkswagen, Matlab, Mathworks

Met Real-Time Workshop Embedded Coder is voor het eerst AUTOSAR-compliant software met een bestaande ECU geïntegreerd

Gouda, 22 februari 2008 – The MathWorks, Premium Member van AUTOSAR en een actieve participant in diverse samenwerkingsverbanden, maakt bekend dat Volkswagen voor het eerst een volledige AUTOSAR-compliant comfort & convenience electronic control unit (ECU) in een bestaand ECU-netwerk van Volkswagen heeft geïntegreerd. Volkswagen heeft dit gerealiseerd door het genereren van compliant software uit Simulink-modellen met behulp van Real-Time Workshop Embedded Coder.

In het Automotive Open System Architecture (AUTOSAR) partnership werken OEM’s, leveranciers en fabrikanten van tools in de autosector samen in een uniforme standaard. Op deze manier is de groeiende complexiteit van de auto-elektronica beter te beheren. Tevens leidt dit tot kostenreductie zonder de kwaliteit in gevaar te brengen. Volkswagen heeft de autosector met succes laten zien hoe deze nieuwe AUTOSAR-standaard in de praktijk kan worden toegepast en geïntegreerd kan worden met het ontwerp. Daarnaast toont Volkswagen hoe AUTOSAR een rol kan spelen in de ontwikkeling van next generation voertuigen. In het kader van dit project heeft Volkswagen de AUTOSAR-compliant ECU geïntegreerd met een serieel apparaat dat met succes in een Volkswagen Passat werd toegepast.

Het toepassen van Model-Based Design, met behulp van producten van The MathWorks, heeft de engineers van Volkswagen in staat gesteld om specificatie, implementatie en verificatie van software, gericht op de productiekwaliteit, aanzienlijk te versnellen. Real-Time Workshop Embedded Coder genereert de AUTOSAR-compliance C-code automatisch uit de modellen waardoor de kosten en de complexiteit van handmatige codegeneratie geëlimineerd worden. Volkswagen maakt bovendien gebruik van de AUTOSAR Demonstration Kit (ADK) van The MathWorks. Deze ondersteunt het Model-Based Design van AUTOSAR-softwarecomponenten met MATLAB, Simulink en Real-Time Workshop Embedded Coder.

“Wij zijn enthousiast over de integratie van een AUTOSAR-compliant ECU met een bestaand ECU-netwerk. Dit was alleen te realiseren dankzij onze samenwerking met The MathWorks en andere partners in AUTOSAR”, aldus Bernd Kunkel, projectmanager bij Volkswagen en verantwoordelijk voor dit initiatief. “Wij hebben nauw samengewerkt met The MathWorks om Model-Based Design te integreren. Dit heeft de aanmaak van code versneld, fouten door handmatige codering voorkomen en ons verder geholpen in de ontwikkeling van open standaarden.”

----------------

Over The MathWorks
The MathWorks is 's werelds grootste ontwikkelaar van Technical Computing- en Model-Based Design-software voor engineers en wetenschappers in de industrie, de overheid en het onderwijs. Met een uitgebreide productlijn, gebaseerd op MATLAB en Simulink, levert The MathWorks software en diensten voor het oplossen van complexe problemen en het versnellen van de innovatie in sectoren zoals automotive, luchtvaart, communicatietechnologie, financiële dienstverlening, biotechnologie, elektronica, instrumentatie, procesindustrie en meer.
The MathWorks werd in 1984 opgericht, telt wereldwijd meer dan 1.700 werknemers en heeft zijn hoofdkantoor in Natick, Massachusetts. Het Benelux kantoor van The MathWorks is gevestigd in Gouda. Meer informatie is te vinden op www.mathworks.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marcommit PR
Ingeborg Schrijver
Tel. 035 – 5822730
mathworks@marcommit.nl

-- ### --

MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimEvents, SimHydraulics en xPC TargetBox zijn gedeponeerde handelsmerken en The MathWorks, het logo met het L-vormige membraan en Embedded MATLAB zijn handelsmerken van The MathWorks, Inc. Andere product- of merknamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houders.

Trefwoorden: Autosar, Mathworks, Matlab, Real-time Workshop, Simbiology, Simevents, Simhydraulics, Simulink, Stateflow, Volkswagen, Xpc Target,