Trauma Opvang Nederland

Door: Trauma Opvang Nederland  28-06-2011
Trefwoorden: Coaching, Mediation, Verzuimpreventie

 Een confrontatie met een overval, ongeval, overlijden of geweld kan een zeer traumatische ervaring zijn. Adequate professionele traumahulp of slachtofferhulp is dan geboden. Trauma Opvang Nederland is een landelijk opererende, private hulpverleningsorganisatie, die snelle, deskundige en adequate slachtofferhulp direct na een overval, ongeval, sterfgeval of geweldsincident realiseert middels professionele trauma hulpverleners. Ook voor tweedelijns traumahulp en bedrijfsmaatschappelijk werk is Trauma Opvang Nederland de aangewezen partij.

Trauma Opvang Nederland:

ü  Traumaopvang bij traumatische gebeurtenis als overval, geweld, ongeval, overlijden

ü  Directe hulp; geen wachtlijst

ü  Landelijke dekking

ü  Alarmcentrale 24 x 7 bereikbaar, traumaopvang binnen 2 uur ter plekke

ü  Verzuimpreventie

ü  Maatwerk in traumaopvang

ü  Bedrijfs maatschappelijk werk

ü  Therapieën als EFT en EMDR

ü  Mediation

ü  Outsourcing

ü  Trainingen

Trefwoorden: Coaching, Couseling, Mediation, Verzuimpreventie