Valid ook dit jaar weer bij de Beste Werkgevers van Nederland

Valid ook dit jaar weer bij de Beste Werkgevers van Nederland van Valid

Door: Valid  17-04-2009
Trefwoorden: Valid

Ieder jaar voert het gerenommeerde Great Place to Work Institute een onderzoek uit naar goed werkgeverschap. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van een objectief beeld van de perceptie van medewerkers over hun eigen organisatie. De aanpak van het Great Place to Work Institute baseert zich op de belangrijkste bevindingen die verzameld zijn gedurende 20 jaar onderzoek - die stellen dat vertrouwen tussen managers en medewerkers het voornaamste onderscheidende kenmerk is van de beste organisaties om voor te werken.

Uit onderzoek van het Amerikaanse zakenblad Fortune, dat sinds 1998 jaarlijks een GPTW-lijst publiceert, blijkt ook dat bedrijven die deze lijst halen, hogere winsten noteren, meer tevreden klanten hebben, meer innoveren en een lager ziekteverzuim hebben dan bedrijven die geen plaats weten te bemachtigen.

Aan de basis van de definitie van goed werkgeverschap - het creëren van een plek waar medewerkers "vertrouwen hebben in de mensen voor wie ze werken, trots zijn op wat ze doen, en plezier hebben met de collega’s waar mee ze samenwerken " - ligt het idee dat een goed werkklimaat wordt gemeten aan de hand van drie, onderling gerelateerde werkrelaties: de relatie tussen medewerkers en management, de relatie tussen medewerkers en hun werk/bedrijf en de relatie tussen medewerkers onderling. Valid is bijzonder trots op het feit dat de waardering van de medewerkers op al deze punten hoog is.

De Trust Index© enquête kent vijf dimensies: credibility, respect, fairness, pride en camaraderie. Valid scoort op al deze dimensies 83 procent of hoger. De hoogste scores werden gegeven voor kameraadschap, onderlinge verbondenheid en vriendelijke en uitnodigende werksfeer. De scores zijn voor Valid een bevestiging dat zij qua cultuur en werkwijze op de goede weg zit en vormen een goede basis voor de verdere groeiambities van Valid.

Quote uit het medewerkercommentaar:
“Ik weet niet of het uniek en/of ongewoon is, maar mensen die voor dit bedrijf werken hebben over het algemeen zo’n hart voor de zaak, dat het gewoon inspireert en motiveert.”

Trefwoorden: Valid