Eerste lustrum voor A new Vision

Door: A New Vision  08-01-2008

Vaak blijven klanten zicht voortbewegen op de geijkte paden en worden dagelijkse zaken, maar ook nieuwe projecten op dezelfde wijze aangepakt. En dat terwijl de markt om hen heen verandert. A New Vision heeft in de afgelopen jaren diverse malen bij bedrijven met succes hier verandering in weten te brengen. " wij zijn sterk in het in korte periode analyseren van een bedrijf of project en daarna met, vaak eenvoudige maar verrassende, oplossingen een impuls te geven aan de organisatie of een project vlot te trekken", zegt Ten Hove.


Ten Hove, die in het verleden diverse management en directiefuncties heeft bekleed bij diverse retailorganisaties, uitgeverijen en TNT Post besloot in 2002 om voor zichzelf te beginnen. "Ik merkte dat er vraag was naar mijn specifieke aanpak en dat mijn commerciële en strategische adviezen vaak positief uitpakten. Met name in mijn quick scans kan ik vrij snel de specifieke vragen of problemen helder voor de ogen krijgen. Daarna probeer ik door creatief te denken oplossingen te bedenken waar men zelf in eerste instantie niet opkomt, vaak omdat deze als te eenvoudig worden afgedaan. Doordat ik mij door alle lagen van organisaties wens te begeven kom ik vaak op simpele oplossingen voor lastige vraagstukken. Vaak betekend implementatie dan nog wel een verandering van processen en houding van medewerkers maar ook daarbij kan ik ondersteunen en het project begeleiden naar de afronding."


In de afgelopen jaren zijn diverse klanten op deze manier verder geholpen met product introducties, optimalisering van commerciële en logistieke processen, waarbij vaak ook het rendement van de betreffende organisatie of deelproject werd verbeterd. Zo is Ten Hove o.a. betrokken geweest bij het inwerken van directies en sales managers van bedrijven maar ook bij coördineren en het verzorgen van de complete logistiek rond de levering van Decemberzegels en de Thuisagenda's van TNT Post.


Een ander project is Stichting Wenskaart Nederland die jaarlijks 2 consumenten campagnes organiseert waarbij de klant bij aanschaf van 3 wenskaarten een gratis geschenk krijgt. De gehele operationele organisatie en begeleiding van het campagneteam wordt al 5 jaar door A New Vision verzorgd. "Door ieder jaar weer kritisch de eigen organisatie te bekijken kunnen we hier nog steeds rendement verbeteringen realiseren en kan de campagne, die in 1800 winkels door heel Nederland gehouden wordt, verder groeien."


A New Vision zal in de komende 5 jaar zijn werkzaamheden gaan uitbreiden. "Er is meer vraag naar projectmanagement en interim management. Wij zullen ons hier dan ook meer op gaan toespitsen. Het begeleiden van los staande projecten binnen een organisatie, danwel het implementeren van verschillende operationele zaken vraagt vaak om een onafhankelijk opererend persoon die, zonder aanzien des persoon of te nauwe betrokkenheid bij een bepaald onderdeel, in staat is om het beste voor het bedrijf te realiseren. daarnaast merken we, met de krapte op de arbeidsmarkt, dat er vaker behoefte is aan mensen die snel ingezet kunnen worden en tijdelijk een afdeling of organisatie kunnen laten door draaien. Uiteraard blijft het geven van strategische en commerciële adviezen een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening."


A New Vision is een klein bureau maar kan indien nodig een beroep doen op specifieke vakkennis van derden en deze waar nodig ook inschakelen. "Hierdoor zijn we weliswaar klein maar ook flexibel en kunnen we grotere projecten toch ook behappen en tot een goed einde brengen."