tweede lijns (GGZ)hulpverlening

Door: Astarte Zorggroep  02-11-2011
Trefwoorden: Maatschappelijke Dienstverlening

Astarte zorggroep verleent begeleiding en behandeling aan huis bij opvoedproblemen en psychiatrische problematiek. Astarte zorggroep werkt vraaggericht en vanuit het systemisch en contextueel denken. Astarte zorggroep bied hulp aan kinderen, gezinnen en volwassenen.

Trefwoorden: Maatschappelijke Dienstverlening

Andere producten en diensten van Astarte Zorggroep

02-08-2011

Hulpverlening

Wer grip krijgen op je eigen leven.