DNB-vergunning voor Adcomp Trust & Adviesgroep

DNB-vergunning voor Adcomp Trust & Adviesgroep van Adcomp Trust & Adviesgroep

Door: Adcomp Trust & Adviesgroep  03-10-2007
Trefwoorden: Rechtsvormen, Trustdiensten, Limiteds

De Nederlandsche Bank heeft Adcomp Trust & Adviesgroep officieel de vergunning verleend in het kader van de Wet Toezicht Trustkantoren (Wtt) om trustdiensten aan te bieden. Daarnaast maakt Adcomp Trust & Adviesgroep graag nog bekent dat zij haar management team heeft uitgebreid met specialist Sandra Boomsma.

Adcomp Trust & Adviesgroep bundelt nationale en internationale kennis voor het opzetten en wijzigen van bedrijfsvormen, die worden ondersteund door advies en uitvoerige juridische, fiscale en economische administratieve werkzaamheden. Het goed opzetten en begeleiden van internationale ondernemingen bij de oprichting en inrichting van hun bedrijfsstructuur vraagt om vertrouwen, kennis en ervaring.

Adcomp-directeur Aart Jan Nieuwhoff: “Wij zijn zeer verheugd over het besluit van De Nederlandsche Bank om ons toe te laten als trustkantoor. De slagzin ‘zorgeloos in trust zaken doen’ is al 25 jaar van toepassing op ons bedrijf.”

De Wtt is op 1 maart 2004 in werking getreden (Stb. 2004, 9). De Wtt is primair gericht op de bevordering van de integriteit van het Nederlandse financiële stelsel. Om dit te bereiken kent de wetgeving twee pijlers. Enerzijds stelt de Wtt eisen aan de bedrijfsvoering en organisatie van trustkantoren, anderzijds worden de beleidsbepalers van trustkantoren op betrouwbaarheid en deskundigheid getoetst. Trustkantoren die diensten verlenen vanuit een vestiging in Nederland zijn vergunningplichtig onder de Wtt.

Een trustkantoor wordt voor de wet gedefinieerd als een rechtspersoon, vennootschap of natuurlijke persoon die, al dan niet tezamen met andere rechtspersonen, vennootschappen of natuurlijke personen, beroeps- of bedrijfsmatig een of meer van de hieronder genoemde diensten verleent in opdracht van een, niet tot dezelfde groep als waarvan het trustkantoor deel uitmaakt behorende, rechtspersoon, vennootschap of natuurlijke persoon. De diensten betreffen:
1° het zijn van bestuurder of vennoot van een rechtspersoon of vennootschap;
2° het ter beschikking stellen van het adres of het correspondentieadres aan een rechtspersoon of vennootschap
3° het verkopen van rechtspersonen;
4° het zijn van trustee in de zin van het Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts; of
5° andere bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen diensten.

Het is verboden vanuit een vestiging in Nederland als trustkantoor werkzaam te zijn zonder de vereiste vergunning. Trustkantoren die voldoen aan de wettelijke eisen inzake betrouwbaarheid en deskundigheid van de beleidsbepalers bij een trustkantoor en aan de eisen inzake de bedrijfsvoering en organisatie krijgen een vergunning van DNB en worden opgenomen in het openbare register Wtt van DNB.

Uitbreiding Managementteam
Vooruitlopend op de vergunning van DNB (De Nederlandsche Bank), heeft Adcomp Trust en Adviesgroep haar managementteam recentelijk versterkt met de komst van mevrouw Sandra Boomsma. Zij heeft na haar studie bij meerdere opstartende bedrijven de inrichting van de bedrijfsvoering gedaan, haar laatste werkervaring heeft ze gedaan bij een economisch ontwikkelingsprogramma Brainport waar ze van de andere kant heeft kunnen meedenken aan de ontwikkeling en vestiging van starters in de regio Eindhoven. Vooral het stimuleren van ondernemerschap was een van de speerpunten van dit programma en dat is waar Adcomp de afgelopen periode van 25 jaar ook sterk in is gebleken.

Aart Jan Nieuwhoff enthousiast hierover: “Met haar bedrijfskundige achtergrond is ze een aanwinst voor ons bedrijf en denken met mevrouw Sandra Boomsma een goede adviseur erbij te hebben gekregen op het gebied van bedrijfsvoering”

Sandra Boomsma:”Als medewerker van een trustkantoor kom je erachter wat er allemaal bij komt kijken. Zo staan we onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Je staat er versteld van welke controles we moeten uitvoeren alvorens we een Lege BV aankopen en bij de verkoop is dat misschien wel het drievoudige”.

Vertrouwensrelatie
Een bedrijf beginnen of de bedrijfsstructuur veranderen doet een ondernemer niet elke dag, Het is tegenwoordig ook niet zomaar iets. Naast alle zakelijke aspecten speelt emotie vaak ook een belangrijke rol. Door de inmiddels alweer 25-jaar lange praktijkervaring weet de Adcomp Trust & Adviesgroep, dat door wederzijds vertrouwen en kennis van zaken, conflicten en langdurige procedures voorkomen kunnen worden. Niet het doorsturen van cliënten naar advocaten buiten het bedrijf, maar de behandeling intern door eigen juristen vormt een openhartige relatie waardoor snel en slagvaardig optreden verzekerd is. Daarmee wordt aan de eisen van de moderne ondernemer, groot en/of klein, tegemoet gekomen.

De heer Nieuwhoff, directeur en oprichter van Adcomp: “We spreken de taal van de ondernemer. Openheid in zaken, een vertrouwensrelatie, zijn voor ons door de jaren heen steeds weer de belangrijkste speerpunten gebleven en daarbij nemen we geen blad voor de mond. Voorop staat dat onze klanten juist geïnformeerd worden en we zoeken naar oplossingen die vooral voor iedere klant binnen handbereik liggen.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Aart Jan Nieuwhoff, directeur en oprichter
Sandra Boomsma, bedrijfsadviseur
Adcomp Trust & Adviesgroep
Tel.: +31 (0)492 – 54 55 75
E-mail: [email protected]
Internet: www.adcompgroep.com
Register Wtt:
http://www.dnb.nl/dnb/home/file/Wtt%20Register%2001092007_tcm46-144563.pdf


Bedijfsprofiel en historie Adcomp groep
De Adcomp groep is een bedrijf, dat door de jaren heen, op velerlei gebied is betrokken bij het bedrijfsleven. Sinds haar oprichting in 1982 is Adcomp actief en gespecialiseerd in zaken als administraties, boekhouding, jaarstukken, fiscaalrecht, financiële advisering en belastingaangiften. De laatste 15 jaren richtte Adcomp haar dienstverlening voornamelijk op begeleiding en oprichting van de juiste ondernemingsvormen met steeds passende rechtsvormen daarbij. Adcomp werd een van de marktleiders op het gebied van opzetten van buitenlandse rechtsvormen. Adcomp heeft een eigen staf van specialisten op het gebied van juridische zaken, management, organisatie en financieel economische bedrijfsvoering, en is thuis in vrijwel alle takken van het bedrijfsleven. Tegenwoordig is de Adcomp groep actief als trust- en advieskantoor door advies te geven op vragen over onder andere rechtsvormbepaling, reorganisaties, arbeids- en/of leveringsovereenkomsten. Door wederzijds vertrouwen en de jarenlange ervaring weet Adcomp als geen ander hoe conflicten en langdurige procedures kunnen worden voorkomen. Adcomp Trust & Adviesgroep heeft naast haar Zuid-Nederlands hoofdkantoor in Helmond, ook nog eigen vestiging in Groot-Brittannië voor de Limiteds en samenwerkingsovereenkomsten met een Duitse en een Belgische partner voor respectievelijk GmbH´s en BVBA´s.

Trefwoorden: Limiteds, Rechtsvormen, Trustdiensten,

Contact Adcomp Trust & Adviesgroep

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share