Gerotzooi Britse Spook BV's' / Limiteds

Gerotzooi Britse Spook BV's' / Limiteds van Adcomp Trust & Adviesgroep

Door: Adcomp Trust & Adviesgroep  13-05-2009
Trefwoorden: Cv, Check, Oprichting

Naar aanleiding van een onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de in Nederland ingeschreven Engelse Limiteds blijkt dat veel van deze ondernemingen niet aan hun verplichtingen in Engeland hebben voldaan. Evenals in Nederland is o.a. het niet publiceren van de jaarcijfers een Economisch Delict.

Er zijn diverse partijen die Limiteds aanbieden. Helaas blijkt uit de praktijk dat de nazorg ver achterwege blijft. Steeds vaker krijgen we te maken met ondernemers die een Limited hebben laten oprichten waarbij de aanbieder bijvoorbeeld ineens verdwenen is. Of dat de ondernemer niet geïnformeerd is over de verplichtingen welke gelden in Engeland. Uit de gesprekken komt naar voren dat de ondernemers aan de ‘leveranciers’ van de Limiteds jaarlijks een bedrag betalen voor het onderhoud van hun Limited en deze ondernemers zijn in de veronderstelling dat alles goed geregeld is in Engeland. Dit is misleiding en zelfs bedrog.

“Dit was voor ons bedrijf aanleiding een landelijke check naar de in Nederland ingeschreven Limiteds te doen. Deze landelijke check leverde schokkende resultaten op. Er zijn zelfs Limiteds bij die van rechtswege al zijn opgeheven in Engeland, terwijl de ondernemingen wel ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.”

De Limited is en blijft een goed instrument om te ondernemen met afscherming van privé aansprakelijkheid. De Limiteds zijn in trek bij ondernemers die heel snel een rechtspersoon willen oprichten voor het uitvoeren van hun activiteiten. Binnen 2 tot 3 werkdagen is de Limited klaar voor gebruik in Nederland. Daarbij komt nog bij dat de Limited wordt opgericht met een kapitaal van 1000 pond waarvan slechts 1 pond volgestort hoeft te worden ten opzichte van de 18.000 euro kapitaal die moet worden volgestort bij de oprichting van een BV.

Het onderzoek is tevens uitgevoerd onder de ingeschreven Commanditaire Vennootschappen in Nederland, omdat in de praktijk is gebleken dat de beherend vennoot vaak een Engelse Limited betreft. Bij de CV’s hebben we dezelfde problemen geconstateerd. Daar komt nog eens bij dat de stille vennoot (meestal een andere Engelse Limited aangeleverd door de leveranciers) vaak ook niet eens meer bestaat of in opheffing is in Engeland.

“Adcomp richt al sinds 1991 Limiteds op voor klanten en we hebben het altijd onze plicht gevonden om hen te informeren over de verplichtingen die gelden in Engeland en de gevolgen bij het niet nakomen van deze verplichtingen. Soms hebben we het gevoel dat we onze klanten betuttelen, maar het is meer dan nodig. Als trustkantoor voeren we het bestuur over ondernemingen van een ander net alsof het onze eigen onderneming is. We voelen ons verantwoordelijk voor onze klanten en kunnen ons niet voorstellen dat er leveranciers zijn die zo onzorgvuldig omgaan met mensen en ze willens en wetens in de problemen brengen.”, aldus directeur A.J. Nieuwhoff.

Duidelijk is dat er een instrument zou moeten zijn om deze ondernemers te beschermen voor dit soort praktijken. Voor buitenlandse rechtspersonen bestaat de plicht om jaarlijks een bewijs dat de onderneming nog steeds bestaat in te dienen bij de Kamer van Koophandel. De problemen bij de Engelse Limiteds komen meestal pas na een jaar of 3 aan het licht (dit heeft te maken met de termijn van het indienen van de Annual Return en publicatie balansen) en het zou dus een prima bescherming zijn als ook voor de Engelse Limiteds deze plicht zou gelden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Aart Jan Nieuwhoff, directeur en oprichter
Sandra Boomsma, bedrijfsadviseur
Adcomp Trust & Adviesgroep
Tel.: +31 (0)492 – 54 55 75
Fax: +31 (0)492- 55 30 32
E-mail: info@adcompgroep.com
Internet: www.adcompgroep.com


Bedrijfsprofiel en historie Adcomp groep
De Adcomp Groep is door de jaren heen op velerlei gebied betrokken bij het bedrijfsleven. Sinds haar oprichting in 1982 is Adcomp actief en gespecialiseerd in zaken als administraties, boekhouding, jaarstukken, fiscaalrecht, financiële advisering en belastingaangiften. De laatste 15 jaren richtte Adcomp haar dienstverlening voornamelijk op begeleiding bij en oprichting van ondernemingen met de daarbij behorende passende rechtsvormen. Adcomp werd een van de marktleiders op het gebied van het oprichten van buitenlandse rechtsvormen. Adcomp heeft een eigen staf van specialisten op het gebied van juridische zaken, management, organisatie en financieel economische bedrijfsvoering.
Sinds 2004 is Adcomp een officieel Trustkantoor opgenomen in het register van trustkantoren. Adcomp Trust & Adviesgroep heeft naast haar Zuid-Nederlands hoofdkantoor in Helmond, ook nog een eigen vestiging in Groot-Britannie voor de Limiteds en samenwerkingsovereenkomsten met een Duitse en een Belgische partner voor respectievelijk GmbH´s en BVBA´s.

Trefwoorden: Adcomp, Bedrog, Check, Commanditaire Vennootschap, Cv, Misleiding, Opgeheven, Oprichting, Privé Aansprakelijkheid, Rechtspersonen, Trustdiensten, Trustdienstenrechtspersoon,

Contact Adcomp Trust & Adviesgroep

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share