Provisietransparantie hoe is het daar mee?

Provisietransparantie hoe is het daar mee? van Infokrant

Door: Infokrant  17-03-2008
Trefwoorden: Financieel, Geld, Vandaag

Een overzicht van de stand van zaken t.a.v. het creëren van een grotere transparantie over de beloningen die tussenpersonen en medewerkers van aanbieders
ontvangen voor de verkoop van complexe financiële producten.
In 2004 bleek uit een in opdracht van het ministerie van Financiën uitgevoerd onderzoek dat er risico's zijn dat men zich bij de verkoop van financiële producten
meer laat leiden door de te ontvangen provisie dan door het belang van de klant.
Er is toen overleg gestart met de sector en andere belanghebbenden. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de volgende oplossingsrichtingen:

* Voor alle complexe producten komt er één wettelijke maximumverhouding tussen de afsluitprovisie en doorlopende provisie van 50%- 50%. Daarbij is voorzien in een overgangsperiode teneinde het 'first mover' probleem op te lossen.

* Voor alle complexe producten komt er beloningstransparantie. Er is bij deze oplossingsrichting zo goed mogelijk rekening gehouden met een level playing field tussen tussenpersonen en direct writers; waar tussenpersonen te maken krijgen met provisietransparantie, krijgen aanbieders/direct writers te maken met transparantie van variabele productgebonden beloning.

Deze oplossingsrichtingen zijn uitgewerkt in een conceptbesluit bij de Wet op het financieel toezicht dat op 20 maart naar de Kamer is gestuurd en naar
belanghebbenden voor consultatie. De consultatie loopt tot en met 21 april, waarna de resultaten zo goed mogelijk zullen worden verwerkt in de definitieve
wetteksten.
www.verzekeringskrant.nl

Trefwoorden: Beloning, Conceptbesluit, Financieel, Geld, Nieuws Verzekeringen, Provisietransparantie, Vandaag, Verzekering Nieuws, Verzekeringskrant,

Contact Infokrant

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share