QPI ontvangt LHCb industrie award van het CERN

QPI ontvangt LHCb industrie award van het CERN van Q.P.I. Circuits B.V.

Door: Q.P.I. Circuits B.V.  03-12-2008
Trefwoorden: Printplaat, Cern, Qpi

QPI krijgt LHCb Industry Award

Helmond, 24 november 2008.

De QPI Group heeft uit handen van Jan Koopstra van het Nikhef de LHCb Industry Award van CERN mogen ontvangen voor High Voltage printplaten die geleverd zijn aan Nikhef voor detectoren van de deeltjesversneller, Large Hadron Collider, van het CERN in Geneve, Zwitserland. De 2000 geleverde printplaten zijn bij de deeltjes versneller toegepast om hoogspanning uit het meetsignaal te koppelen bij 60.000 meetkanalen. Het betreft hierbij een hoogspanning toepassing waarbij de betrouwbaarheid en een gering ruis niveau van uitermate groot belang zijn voor het goed functioneren van de detectie. De detectie baseert zich op het fenomeen dat een geladen deeltje een zeer klein meetsignaal geeft.

QPI behoort hiermee tot het selecte gezelschap van de 10 bedrijven welke deze Industry Award van het CERN hebben mogen ontvangen. "De innovatie in de beperking van de ruis die we met deze printplaten bereikt hebben is te vergelijken met het verschil in de hoeveelheid ruis welke een klassieke LP maakt in vergelijking met die van een CD”, aldus Jan Koopstra van het Nikhef. Bij de High Voltage printplaat worden de componenten met een speciaal proces fysiek in de printplaat aangebracht. Hiermee zijn de componenten optimaal beschermd. Ook zorgt het inbedden van de componenten dat veroudering van de componenten effectief wordt tegengegaan. Jan Koopstra, “we hebben uitgebreide testen gedaan met de printplaten voordat ze daadwerkelijk ingebouwd zijn; wat betreft levensduur voor hoge spanning toepassingen hebben we zonder meer een nieuwe mijlpaal bereikt.”

“Wij zijn als QPI Group erg blij met deze Award, het is niet alleen een erkenning voor al het verrichte werk, het is ook een weerspiegeling van de mentaliteit van QPI, die van niet opgeven”, aldus Arjan Warnaar, directeur eigenaar van de QPI Group. “Enige jaren geleden zijn we als QPI de uitdaging aangegaan met de overtuiging dat we een betere oplossing zouden kunnen realiseren. Dankzij de volharding om alle detailproblemen op te lossen zijn we er uiteindelijk in geslaagd een technisch superieur product te realiseren.”

Over de QPI Group:
De QPI Group ontwikkelt en levert geavanceerde Printed Circuit Boards (PCB's) voor een veelheid aan toepassingen en marktgebieden. QPI is een specialistische onestop-shop vanaf een eerste product idee van de klant tot en met de (serie-) productie van de definitieve PCB's. De QPI Group is ook partner voor deelopdrachten binnen de productcreatie keten, zoals het maken van een PCB layout, het bestellen van bestaande PCB's, het hand monteren van prototypes en alle andere activiteiten in het ontwikkel proces. De QPI Group beschikt ook over een goed geoutilleerd laboratorium, voor eigen gebruik en voor derden, voor het uitvoeren van alle relevante PCB testen en analyses. Meer informatie over de QPI Group kan gevonden worden op de website van de QPI Group:
www.qpigroup.com

Over de Large Hadron Collider (LHC):
Al sinds de jaren tachtig is er gedacht over en gewerkt aan de grootste deeltjesversneller op aarde: de Large Hadron Collider of kortweg de LHC. In 2008 was het zover: op 10 september 2008 vloog een eerste protonbundel een rondje van 27 km terwijl de hele wereld meekeek!
Dit project vindt plaats op CERN, het Europese deeltjeslaboratorium, waar ondertussen de gehele westerse wereld aan meewerkt, maar er werken ook Russen, Japanners, Chinezen en Australiërs mee. De LHC loopt in een grote ronde tunnel met 27 km omtrek en ligt 100 m onder grond aan de rand van Geneve en ook deels onder Frankrijk. In die tunnel staan de magneten voor de LHC, die de protonen in hun baan houden. Dat zijn supergeleidende magneten die gekoeld worden door vloeibaar helium van slechts 2,7 K. Op vier plekken in de tunnel zijn grote hallen uitgegraven (dus ook 100 m onder de grond) waar grote detectoren staan, zoals ATLAS en CMS. De grootste detector heet ATLAS en is 45 m lang en 30 m hoog en heeft hetzelfde wetenschappelijke programma als CMS. In het midden van deze detectoren knallen de protonen op elkaar en de brokstukken worden gedetecteerd. Het idee is dat er bij deze botsingen, uit energie via E = m c2 , soms nieuwe tot nog toe onbekende deeltjes (en antideeltjes) worden geproduceerd die niet lang na de oerknal een rol hebben gespeeld bij de het ontstaan van de huidige bekende deeltjes.

Materie in het Heelal
Alle bekende gewone materie om ons heen bestaat atomen, die weer zijn opgebouwd uit een kern met een zwerm elektronen erom heen. De kern bestaat uit protonen en neutronen, die op hun beurt weer uit ‘up’ en ‘down’ quarks bestaan. Met behulp van deeltjesversnellers zijn ook nog andere quarks gevonden: ‘strange’, ‘charm’, ‘bottom’ en ‘top’. Alle deeltjes die uit quarks zijn opgebouwd zijn onderhevig aan de ‘sterke wisselwerking’ (of ‘kern-kracht’) en noemen we hadronen. De elektronen behoren tot een bepaalde soort deeltjes, de leptonen, waar ook muonen en tauonen en
bijbehorende neutrino’s toe behoren. Ook bestaat er voor elk deeltje een bijbehorend antideeltje met tegengestelde elektrische lading en spin.
Er lijkt in het heelal echter nog een heleboel onzichtbare materie rond te zwerven waarvan de samenstelling totaal onbekend is. Uit de bewegingen van sterren en sterrenstelsels kan worden afgeleid dat er naast de bekende materie ook veel onbekende materie moet rondzwerven. Deze mysterieuze onbekende materie, wordt ‘donkere materie’ genoemd en qua massa is er wel 10 x zoveel donkere materie dan gewone materie.
Een belangrijke eigenschap van deeltjes is dat ze massa hebben, maar het is onbekend waardoor massa nou eigenlijk ontstaat. Een kwantumtheorie die het Standaard Model wordt genoemd stelt dat massa wordt gevormd door het Higgs mechanisme en voorspelt het bestaan van het Higgs deeltje. Als het bestaat, kan dit deeltje door de LHC gemaakt worden en door de detectoren ATLAS en CMS ‘gezien’ worden. Het Higgs mechanisme houdt in dat overal om ons heen in het hele heelal een Higgs veld aanwezig is. Net zoals negatieve en positieve lading een kracht in een elektrisch veld ondervinden, voelen deeltjes een kracht van het Higgs veld, maar wel met totaal andere eigenschappen dan de elektrische kracht. Massa is een soort Higgs-lading. Een foton heeft geen massa en een top quark ‘weegt’ wel 175 protonen. Antideeltjes hebben overigens dezelfde massa als hun gewone broertjes.
Bron: Marcel Vreeswijk, Nikhef, www.nikhef.nl

Voor meer informatie:
QPI Group Marketing & Communication
Edward Snelleman
Postbus 6104
5700 EV Helmond
Nederland
Tel: +31 (0)492 590 059
Fax: +31 (0)492 553 418
E-Mail: [email protected]

Trefwoorden: Cern, Lhc, Nikhef, Printplaat, Qpi,