BHV

Door: Totalcare4u  07-07-2011
Trefwoorden: Trainingen, Bhv, aed

  

Kenmerkend voor Totalcare4lJ is de flexibele opstelling, het persoonhjk contact en de praktische,

no-nonsens aanpak.

 

BedrijfshuIpverlening

 

Arbowet

De Arbowet is sinds januari 2007 behoorlijk veranderd.

Voor de bedrijfshulpverlening heeft dit een aantal consequenties gehad.

Kort samengevat is ieder bedrijf verplicht om een RI&E te doen.

Hieruit zullen onder andere een aantal restrisico's komen.

De BHV-organisatie van het bedrijf dient dusdanig ingericht te zijn dat ze deze

restrisico's aan kunnen. Dit is niet alleen in aantal maar ook in uitrusting.

Voor een BHV opleiding betekend dit dat het voortaan mogelijk is om de inhoud van

de cursus af te stemmen op de restrisico's uit een RI&E.

 

Invulling BHV-opleiding

Totalcare4U heeft dan ook naast een standaard NIBHV opleiding de mogelijkheid om

"op maat" voor u cursussen te vervaardigen.

 

Omdat de standaard opleiding veel algemene zaken voor diverse bedrijfstakken bevat betekend dit in de meeste gevallen een verkorting van de opleiding.

Totalcare4U kent in grote lijnen twee BHV opleidingen:

 

De opleiding van het NIBHV:

de inhoud en duur van de cursus wordt dan ook door

de NIBHV bepaald en instructeurs die bij de NIBHV geregistreerd zijn zullen de

cursus verzorgen.

Deze cursus duurt 16 uur (8 uur brandtechnisch en 8 uur EHBO).

Een herhaling volgens NIBHV duurt 8 uur (4 uur brandtechnisch en 4 uur EHBO),

 

De op maat opleiding:

De andere BHV opleiding is een opleiding op maat gemaakt voor uw bedrijf.

In de meeste gevallen kan worden volstaan met een opleiding van 12 uur

(6uur brandtechnisch en 6 uur EHBO).

 

Door het op maat maken van de opleiding sluit deze zowel inhoudelijk als financieel meestal het beste aan bij uw wensen.

 

De inhoud van deze cursus wordt mede door uw risicoinventarisatie

bepaald. De docenten zullen nog steeds erkende docenten zijn met praktijkervaring op hun deskundigheidsvlak.

Een herhalingsopleiding zal ongeveer 6 uur in beslag nemen.

Tijdens de BHV cursus leert o.a:

. Bestrijden van een beginnende brand in de praktijk en de theorie;

. Communiceren met hulpverleners en hoe te alarmeren;

. Ontruimen;

. Levensreddend handelen, waaronder reanimatie en noodzakelijke eerste hulp.

 

Dit alles op maat gemaakt omdat elke bedrijf weer andere risico's en wensen heeft.

 

Certificering van de BHV cursus

Totalcare4U werk met gecertificeerde, bevoegde en bekwame docenten.

Deze bevoegdheid wordt door diverse instanties afgegeven; Nederlandse reanimatie raad, Oranje kruis en de NIBHV.

Daarnaast bezitten onze instructeurs over inhoudelijke praktijkervaring.

Wanneer u de vaardigheden beheerst bent u competent en ontvang u van ons een

certificaat conform de Nederlandse richtlijnen. Met dit certificaat voldoet u dus aan

de Nederlandse Arbo-wet2007 en de Europese richtlijn 891391/EEG.

 

Herhaling BHV Scenario

Dit is een gecombineerde herhaling van zowel brand als levensreddend handelen

(8 uur). Behalve de theorie, welke in een leuk jasje wordt gestoken, zal vooral praktische

vaardigheid aan bod komen.

Dit zal gestalte krijgen door met behulp van Lotusslachtoffers diversen scenario's te beoefenen zodat het geen wat de cursist heeft geleerd ook daadwerkelijk getraind word in de praktijk zoals zij het tegen komen binnen jullie organisatie.

Wij zijn van mening; "oefening baart kunst".

Tijdens deze herhaling komen ook communicatie en de noodzaak van "leiding" aan

bod. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van eigen afspraken en middelen daar

deze bekend dienen te zijn of bekend dienen te worden in de opleiding.

Deze vorm van herhaling is bedoeld om een stapje verder te gaan met de

implementatie en oefening van uw BHV-organisatie binnen uw bedrijf.

 

Richtprijzen:

Opleiding

NIBHV certificaat € 250,=

Totalcare4U certificaat € 195,=

Herhaling

NIBHV certificaat € 175,=

Totalcare4U certificaat € 140,=

Scenario BHV NIBHV € 225,=

Prijzen zijn richtprijzen, afhankelijk van aantal en exacte inhoudelijke afspraken

kunnen prijzen veranderen.

Trefwoorden: aed, Bhv, Trainingen