De temmende kracht van het grote

De temmende kracht van het grote van Invest4you - Vermogensbeheer

Door: Invest4you - Vermogensbeheer  18-05-2009
Trefwoorden: Chinese, Vermogensbeheer, Politiek

De temmende kracht van het grote.

Een lijn die al langer te zien is in de Chinese economische en monetaire politiek doet de vraag rijzen of de Chinese machthebbers niet systematisch bezig zijn zich te ontworstelen aan het juk van de dollar. Chinese economische manoeuvres die in de genoemde richting wijzen zijn:

- Binnenslands en internationaal wordt een expansieve monetaire politiek gevoerd. De Chinese yuan komt in ruimer mate beschikbaar voor internationale betalingen.
- De afhankelijkheid van buitenlandse vraag wordt verminderd door omvangrijke binnenlandse stimuleringsprogramma’s.
- In bilateraal overleg is besloten tot currency swaps met Indonesië, Zuid-Korea, Hong Kong, Maleisië, Wit Rusland en Argentinië. Het gevolg daarvan is dat Chinees geld wordt aangehouden door buitenlandse centrale banken. Er kan nu dus internationaal direct worden betaald in yuans i.p.v. in dollars. Ook met andere landen wil China “swap afspraken” maken.
- De yuan wordt consequent als rekenvaluta gebruikt in handelsovereenkomsten met buurlanden.
- Chinese regio’s met belangrijke exportindustrieën mogen alleen nog exportovereenkomsten sluiten in yuans.
- Een aan de ASEAN gekoppeld regionaal ontwikkelingsfonds is gefinancierd met yuans. Het is de bedoeling dat regionaal de ontwikkelingsfunctie en betalingsbalansondersteuning van het IMF worden overgenomen.
- Politiek wordt voortdurend veel nadruk gelegd op de risico’s en onvolkomenheden van het huidige, volledig op de dollar geënte, unipolaire monetaire systeem.
- Strategische investeringen in de toestroom van grondstoffen worden gedaan in Iran, Brazilië, Venezuela, Rusland, Afrika en Australië.
- De Chinese centrale bank doet steeds meer aankopen op de goudmarkt.
- Diversificatie van de valutavoorraad wordt versneld doorgevoerd.
- Surplusdollars worden in toenemende mate besteed aan vergroting van de voorraden “houdbare” grondstoffen, in plaats van aan Amerikaans schuldpapier dat weinig oplevert. Met deze actie worden verschillende doelen tegelijkertijd bereikt. Gedacht kan worden aan:
• Beperkt houden van de opwaartse druk op de Yuan , de concurrentiepositie blijft daardoor sterk.
• Het “dollarrisico” wordt geëxporteerd naar de leveranciers van grondstoffen, zij worden daardoor “politiek gevoeliger” voor het probleem.
• Metalen zijn gemakkelijk op te slaan, ze lenen zich voor gebruik als strategische voorraad.
• Metalen zijn op dit moment goedkoop, nu inkopen levert een bijna zekere speculatiewinst in de toekomst op.
• De kans op waardebehoud is bij metalen groter dan bij Amerikaans schuldpapier.
• Verzekering van toevoer van strategische grondstoffen voor de zich ontwikkelende industrie.
• De concurrentie elders krijgt te maken met extra schaarste aan grondstoffen.

- Van officiële Chinese zijde werd bij de G-20 samen met Rusland gepleit voor reactivering van de Special Drawing Rights als internationale reserve en als betaalmiddel.
- Met Rusland samen is voorgesteld de waarde van SDR’s te baseren op een “mandje” dat is samengesteld uit valuta’s én goud.
- Zhou Xiaochuan, de president van de Chinese centrale bank heeft gepleit voor extra supranationale bevoegdheden voor het IMF; uitgangspunt is een multipolaire machtsbasis.

Indien de Chinese overheid inderdaad nastreeft wat door het bovenstaande lijkt te worden gesuggereerd, dan moet binnenkort voor de financierbaarheid van de enorme Amerikaanse begrotingstekorten worden gevreesd.

mvrgr Jan a

Invest4You NV Vermogensbeheer

www.invest4you.nl
www.inverst4you.be


Deze Kanttekening is een verkorte versie die vandaag naar de relaties van Invest4You NV is gestuurd. Indien u de integrale kanttekening wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar [email protected], onder vermelding van datum publicatie Kanttekening.

Trefwoorden: Asean, Betalingsbalansondersteuning, Centrale Bank, Chinese, Currency Swaps, Economische, Exportovereenkomsten, Goudmarkt, Handelsovereenkomsten, Invest4you Nv, Monetaire, Politiek, Rekenvaluta, Sdr, Vermogensbeheer,

Contact Invest4you - Vermogensbeheer

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share