WIJZIGING MERKNAAM BAVARIA NIET AAN DE ORDE

Door: Bavaria N.V.  23-03-2006
Trefwoorden: Marketing, Dranken, Branding

Vanochtend heeft een Landbouwoverleg plaatsgevonden in Brussel waarbij een voorstel tot wijziging van de verordening betreffende registratie van geografische aanduidingen (Vo. 2081/1992) is behandeld.

Wij ervaren het als zeer positief dat minister Veerman hierbij is opgekomen voor de belangen van Bavaria N.V.

Bavaria N.V. heeft haar merknaam reeds in gebruik vanaf 1925 en heeft vanaf 1947 haar merknaam geregistreerd. Ook is de merknaam BAVARIA in diverse Europese landen, en wereldwijd geregistreerd. In Duitsland is de merknaam ook geregistreerd.
Door de verordening Vo 2081/1992 is het sinds 1994 voor EU-landen mogelijk geworden om geografische aanduidingen te laten registreren.

Duitsland heeft toen bij de Europese Commissie een aanvraag ingediend om “Bayerisches bier” als geografische aanduiding te laten registreren.

Deze aanvraag werd door de Europese Commissie gezien als een probleemgeval, want er moest een oplossing gevonden worden voor het gebruik van het oudere geregistreerde merk BAVARIA en de jongere geografische aanduiding “Bayerisches Bier”.
Na veel overleg tussen de Lidstaten is uiteindelijk een compromis tot stand gekomen. De Nederlandse overheid heeft zich hierbij zeer ingespannen om een goede oplossing te bereiken voor Bavaria N.V..
In 2001 is een Verordening tot stand gekomen waardoor “Bayerisches Bier” als beschermde geografische aanduiding is geregistreerd. Hierbij is een “co-existentie lijn” uitgezet die inhoudt dat de Europese Raad van oordeel is dat de merknaam BAVARIA en de geografische aanduiding BAYERISCHES BIER “vreedzaam” naast elkaar kunnen voortbestaan.
Desondanks zijn wij van Duitse zijde in Duitsland gedagvaard met als eis de doorhaling van onze merknaamregistratie in Duitsland. De Duitse rechtzaak is nu in behandeling bij de hoogste gerechtsinstantie in Duitsland, waarbij wij verzocht hebben om bepaalde vragen voor te leggen aan het Europese Hof in Luxemburg. Ook in Spanje en Italie lopen procedures.
Bavaria vertrouwt erop de procedures in haar voordeel af te kunnen ronden. Wijziging van de merknaam BAVARIA is daarom absoluut niet aan de orde.

Trefwoorden: Branding, Dranken, Marketing