9% vast rendement | 9% rendement

9% vast rendement | 9% rendement van Investrium Nederland

Door: Investrium Nederland  03-11-2007

Investrium Nederland is opgericht in 2005 met als doel het uitgeven van Vastgoed Obligaties. Met deze gelden wordt vastgoed aangekocht - en waar nodig verbouwd – en worden nieuwe projecten gerealiseerd. Investrium Nederland en haar producten vallen onder het Nederlands recht.

Informatie aanvragen: http://www.investrium.nl/information_request/Vastgoedobligaties.htm

1. Een gegarandeerde maandelijkse uitbetaling gedurende de obligatieperiode
9% bruto euro-couponrente per jaar


De toezegging om 3 jaar lang 9% bruto rente per jaar (netto 8% rente per jaar; op basis van 3% afsluitprovisie is dit 1% effectieve rente per jaar) in euro uit te keren wordt gegarandeerd. En wel door het totaal van 3 jaar aan couponrente ineens op een daarvoor bestemde tegenrekening te plaatsen. De gegarandeerde maandelijkse uitkering geldt ook in het geval u besluit de periode met wederom 36 maanden te verlengen. Deze verlenging is mogelijk tot een maximale looptijd van 30 jaar, zonder dat Investrium Nederland aan de inleg komt.

2. Het vastgoed is uw onderpand

De Zuid-Afrikaanse notaris regelt bij de overdracht dat u samen met de andere obligatiehouders in het betreffende vastgoed een eerste hypotheekrecht heeft. Uw naam wordt daarom in de deedoffice (vergelijkbaar met ons kadaster) als hypotheekhouder ingeschreven. In Zuid Afrika wordt dit een private bond genoemd. De waarde van het vastgoed wordt iedere drie jaar door een onafhankelijke taxateur vastgesteld.

Een vastgoed is, in tegenstelling tot aandelen, minder onderhevig aan emotie en daardoor stabieler in waarde. Deze stabielere waarde, het vastgoed, is uw onderpand ingeval Investrium Nederland om welke reden dan ook haar verplichtingen niet nakomt.

Van de verkoopwinst wordt altijd 10% naar evenredigheid onder de obligatiehouders verdeeld. Het is dus goed mogelijk een mooi extra rendement bij tussentijdse verkoop van het vastgoed uitgekeerd te krijgen.

3. De notaris controleert

Er is sprake van Nederlands recht . Vastgoed Obligatie Zuid Afrika valt onder het Nederlands recht. Een Nederlands notaris kantoor controleert de door de Zuid-Afrikaanse Notaris Cluver Markotter aangeleverde documenten met de informatie die hij van u als obligtiehouder heeft ontvangen. Controle heeft plaats op bijvoorbeeld de juistheid van uw persoonlijke gegevens en of Investrium Nederland met uw geld daadwerkelijk het vastgoed aankoopt op de manier zoals zij aangeeft te doen. Pas als de notaris in Nederland hier akkoord op geeft, kan het Zuid-Afrikaanse Notariskantoor Cluver Markotter de overdracht van het vastgoed begeleiden.

Dit impliceert dat het geld door Investrium Nederland niet gebruikt kan worden voor andere doeleinden dan de aankoop van het vastgoed en dat daarmee het onderpand en de betaling worden gegarandeerd.

- 9% bruto euro-couponrente per jaar

- 3% afsluitprovisie

- een gegarandeerde maandelijkse uitbetaling gedurende de obligatieperiode

- het vastgoed is uw onderpand

- de notaris controleert

- er is sprake van Nederlands recht