Investrium | Vastgoedobligaties, Vastgoedobligatie, Vastgoedo bligaties, Vastgoed obligatie

Door: Investrium Nederland  18-10-2007

Vastgoedobligaties

Investrium Nederland is opgericht in 2005 met als doel het uitgeven van Vastgoed Obligaties. Met deze gelden wordt vastgoed aangekocht - en waar nodig verbouwd – en worden nieuwe projecten gerealiseerd. Investrium Nederland en haar producten vallen onder het Nederlands recht.


Het Vastgoed

Investrium Nederland koopt vastgoed in Zuid Afrika dat o.a. geschikt als guesthouse. Ook worden reeds bestaande guesthouses aangekocht. Het vastgoed wordt, indien nodig, verbouwd en het bedrijf wordt op een drie à vier sterren niveau ingericht. Vervolgens wordt het bedrijf verkocht en het vastgoed wordt aan de nieuwe eigenaar van het bedrijf verhuurd voor een periode van vijf jaar met een optie voor nog eens vijf jaar. Daarnaast ontwikkelt Investrium Nederland nieuwbouw projecten. Neem een kijkje bij een van onze projecten:

Waarom beleggen in Zuid Afrika?

Zuid Afrika is een land in opkomst!
Nelson Mandela heeft de hervorming van Zuid Afrika succesvol in gang gezet. Sindsdien is er veel gebeurd. Wellicht gingen sommige hervormingen wat te snel, toch zijn er al veel verbeteringen doorgevoerd.

Zuid Afrika is een land met potentie!
Economisch doet Zuid Afrika het erg goed. De politiek heeft met haar stabiele en systematische beleid gerealiseerd dat de Zuid-Afrikaanse Rand (ZAR) sterker is geworden en steeds stabieler wordt ten opzichte van de dollar en de euro. Bovendien kent Zuid Afrika een relatief lage inflatie. De rente is echter nog altijd erg hoog. Vandaar dat Investrium Nederland de voorkeur geeft aan Nederlandse investeerders.

De verbetering van de economie heeft onder meer geleid tot veel buitenlandse investeerders, maar ook de organisatie van een aantal internationale evenementen (zoals het WK voetbal in 2010) en de komst van 6,5 miljoen toeristen per jaar. De verbetering van de economie heeft er ook voor gezorgd dat een grotere en bredere laag van de Zuid-Afrikaanse bevolking zich materiële zaken als een auto en een eigen huis kan permitteren. Dit heeft weer geleid tot een geweldige toename van de waarde van onroerende zaken. De verwachting is dat de komende jaren de waarde van onroerende zaken zal blijven stijgen en wel met zo’n 15% tot 25% per jaar.


Wat betekent het voor u als obligatiehouder?


Beleggen met Vastgoed Obligatie Zuid Afrika betekent voor u:

- Een aangenaam alternatief voor het consumeren van uw eigen vermogen


Met ondermeer:

- 9% bruto euro-couponrente per jaar

- 3% afsluitprovisie

- een gegarandeerde maandelijkse uitbetaling

gedurende de obligatieperiode

- het vastgoed is uw onderpand

- de notaris controleert

- er is sprake van Nederlands recht