Succesvol Investeren?

Succesvol Investeren? van Investrium Nederland

Door: Investrium Nederland  03-11-2007

Mission statement | Investeringen | Vastgoedobligatie

Informatie aanvragen: http://www.investrium.nl/information_request/Vastgoedobligaties.htm

Investrium Nederland is de instelling voor het uitgeven van internationale vastgoed obligaties. Hierbij stelt Investrium Nederland zich ten doel eigen producten aan particulieren aan te bieden waarmee hun eigen vermogen op maandbasis leidt tot meer financiële ruimte.

Om onze goede intenties te benadrukken vindt de financiële geldstroom plaats via het notariaat en de Stichting Derdengelden rekening. Het vastgoed is uw onderpand. Bovendien krijgt elke individuele obligatiehouder het recht van eerste hypotheek.

Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. Dat geldt ook voor Vastgoed Obligatie Zuid Afrika. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.  Vastgoed Obligatie Zuid Afrika wordt uitgegeven in de Zuid-Afrikaanse valuta en kan slechts worden verkregen tegen een waarde van een vastgoed obligatielening van tenminste € 50.000,-- per investeerder.

Een gegarandeerde maandelijkse uitbetaling gedurende de obligatieperiode
9% bruto euro-couponrente per jaar


De toezegging om 3 jaar lang 9% bruto rente per jaar (netto 8% rente per jaar; op basis van 3% afsluitprovisie is dit 1% effectieve rente per jaar) in euro uit te keren wordt gegarandeerd. En wel door het totaal van 3 jaar aan couponrente ineens op een daarvoor bestemde tegenrekening te plaatsen. De gegarandeerde maandelijkse uitkering geldt ook in het geval u besluit de periode met wederom 36 maanden te verlengen. Deze verlenging is mogelijk tot een maximale looptijd van 30 jaar, zonder dat Investrium Nederland aan de inleg komt.