Vastgoedobligaties van Investrium Nederland (vastgoedobligatie)

Door: Investrium Nederland  25-09-2007

Investrium Nederland is de instelling voor het uitgeven van internationale vastgoed obligaties. Hierbij stelt Investrium Nederland zich ten doel eigen producten aan particulieren aan te bieden waarmee hun eigen vermogen op maandbasis leidt tot meer financiële ruimte.

Om onze goede intenties te benadrukken vindt de financiële geldstroom plaats via het notariaat en de Stichting Derdengelden rekening. Het vastgoed is uw onderpand. Bovendien krijgt elke individuele obligatiehouder het recht van eerste hypotheek.

Waarom beleggen in Zuid Afrika?

Zuid Afrika is een land in opkomst!
Nelson Mandela heeft de hervorming van Zuid Afrika succesvol in gang gezet. Sindsdien is er veel gebeurd. Wellicht gingen sommige hervormingen wat te snel, toch zijn er al veel verbeteringen doorgevoerd.


Zuid Afrika is een land met potentie!
Economisch doet Zuid Afrika het erg goed. De politiek heeft met haar stabiele en systematische beleid gerealiseerd dat de Zuid-Afrikaanse Rand (ZAR) sterker is geworden en steeds stabieler wordt ten opzichte van de dollar en de euro. Bovendien kent Zuid Afrika een relatief lage inflatie. De rente is echter nog altijd erg hoog. Vandaar dat Investrium Nederland de voorkeur geeft aan Nederlandse investeerders.

De verbetering van de economie heeft onder meer geleid tot veel buitenlandse investeerders, maar ook de organisatie van een aantal internationale evenementen (zoals het WK voetbal in 2010) en de komst van 6,5 miljoen toeristen per jaar. De verbetering van de economie heeft er ook voor gezorgd dat een grotere en bredere laag van de Zuid-Afrikaanse bevolking zich materiële zaken als een auto en een eigen huis kan permitteren. Dit heeft weer geleid tot een geweldige toename van de waarde van onroerende zaken. De verwachting is dat de komende jaren de waarde van onroerende zaken zal blijven stijgen en wel met zo’n 15% tot 25% per jaar.

Wat betekent het voor u als obligatiehouder?
Beleggen met Vastgoed Obligatie Zuid Afrika betekent voor u:
- Een aangenaam alternatief voor het consumeren van uw eigen vermogen

Met ondermeer:
- 9% bruto euro-couponrente per jaar
- 3% afsluitprovisie
- een gegarandeerde maandelijkse uitbetaling  gedurende de obligatieperiode
- het vastgoed is uw onderpand
- de notaris controleert
- er is sprake van Nederlands recht

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:

Investrium Nederland

Puttendijk 41
6026 VX Maarheeze

tel: 0800-7627849
fax: 0495-593272

Email: [email protected]
Web: www.investrium.nl