landmeten

Door: Geoservice Landmeetkunde  05-05-2009
Trefwoorden: Landmeten, Landmeetkunde, Landmeter

Landmeten is de toegepaste wetenschap die zich bezig houdt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (totaalstation) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van GPS.

Landmeten, onderdeel van de geodesie, richt zich op de meetkundige beschrijving van stukken land waarbij het effect van de aardkromming planimetrisch (d.w.z het horizontale vlak) kan worden verwaarloosd (wat normaliter geldt voor gebieden niet groter dan ongeveer 50 × 50 km²).

In de ruimere betekenis beslaat het werkveld echter meer dan enkel landmeten. Het verkavelen van grond, plaatsbeschrijving van gebouwen en allerhande constructies opmaken, schatten van verkoopswaardes van onroerend goed, algemene adviserende functie aangaande wettelijke bepalingen binnen het beroepsveld en dergelijke meer, behoren tot de reële beroepsuitoefening van een landmeter.

Lees meer over onze uiteenlopende activiteiten op de volgende
pagina's of neem even contact met ons op via onderstaande gegevens.
Wij zijn u graag van dienst.

Trefwoorden: Geoservice, Landmeetkunde, Landmeten, Landmeter

Contact Geoservice Landmeetkunde

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share