milieu onderzoeken en begeleiding van ruimtelijke plannen

milieu onderzoeken en begeleiding van ruimtelijke plannen van Tritium Advies

Door: Tritium Advies  01-07-2014
Trefwoorden: Adviesbureau, Organisatie Advies, Bouwkundig Advies

Tritium Advies voert zelfstandig milieu onderzoeken uit om eventuele verontreinigingen in kaart te brengen (water, lucht en bodem). Hiernaast begeleid zij klanten bij het aanvragen van vergunningen en ontheffingen. Ook is het mogelijk onderzoeken uit te voeren ten aanzien van geluid & bouwfysica, en is zij actief op het gebied van kwaliteit en managementsystemen. Tot slot van rekening houd Tritium Advies zich bezig met veiligheid en arbeidshygiëne.

Trefwoorden: Adviesbureau, Bouwkundig Advies, geluid en bouwfysica, Kwaliteitmanagement, Managementsystemen, milieu onderzoeken, Organisatie Advies, veiligheid en arbeidshygiëne, Vergunningaanvraag,