Neurofeedback

Door: Brainmed  11-11-2013
Trefwoorden: Stress, Depressie, Angst

Neurofeedback is een behandelmethode waarmee psychische klachten zonder medicatie kunnen worden behandeld. Neurofeedback is gemiddeld bij 70-80% van de cliënten effectief, waarbij dit gepaard kan gaan met een blijvende afname van de klachten. Voor wie is neurofeedback geschikt? Brainmed biedt neurofeedback aan bij volwassenen en kinderen met: • AD(H)D • Angst, paniek en dwang • Autisme (PDD-NOS, syndroom van Asperger, autisme) • Burn-out • Depressie • Dyslexie, dyscalculie • Epilepsie • Gilles de la tourette • Hersentrauma (CVA, whiplash) • Migraine & hoofdpijn • NLD • Slaapproblemen • Stress & stress gerelateerde klachten Waarom naar Brainmed? • behandeling door universitair geschoolde neuropsychologen • 7 jaar ervaring met neurofeedback & QEEG • gedeeltelijke vergoeding • een vaste behandelaar • geen wachtlijsten • ruime openingstijden • wij werken conform de beroepscode voor psychologen • veel ervaring met medicatieafbouw tijdens neurofeedback Wat zijn de resultaten van neurofeedback? Neurofeedback is een relatief nieuwe behandelmethode in Nederland, maar wordt al ruim 30 jaar toegepast in de Verenigde Staten. Op basis van de huidige wetenschappelijke stand van zaken is neurofeedback wetenschappelijk onderbouwd in te zetten bij de behandeling van ADHD, ADD, slaapstoornissen en epilepsie. Dat wil echter niet zeggen dat er in de praktijk geen goede resultaten kunnen worden behaald met neurofeedback bij experimentele toepassingen'. Onze resultaten met neurofeedback Om u inzicht te kunnen geven in onze resultaten bij verschillende klachten voeren wij klinische effectmetingen uit (effectmetingen verzameld vanuit Neurofeedback Midden Nederland). Op basis van deze effectmetingen onderscheiden wij klachten waar we zeer goede, goede en redelijke resultaten bij behalen. De behandelingen bestaan uit een combinatie van neurofeedback en psychologische hulpverlening. Zeer goede resultaten (gemiddeld 75-80% effectiviteit) • ADHD, ADD, aandachtsproblematiek • Autisme (PDD-NOS, syndroom van Asperger, autisme) • Angst, paniek en dwang • Burn-out Goede resultaten (gemiddeld 70-75% effectiviteit) • Depressie • Dyslexie, dyscalculie • Epilepsie • Slaapstoornissen • Stress & stress gerelateerde klachten Redelijke resultaten (gemiddeld 60-70% effectiviteit) • Gilles de la tourette • Hersentrauma • Migraine en hoofdpijn • NLD Zijn de te behalen resultaten op voorhand in te schatten? Neurofeedback is maatwerk. De te behalen resultaten kunnen daarom aanzienlijk verschillen tussen mensen met dezelfde klachten. Belangrijke factoren die het resultaat beïnvloeden zijn o. a.: • de mate en ernst van uw klachten • uw QEEG bevindingen • de plasticiteit (leerbaarheid) van uw hersenen • de therapietrouw Helaas kunnen we voor de start van een behandeling niet exact zeggen wat de resultaten van de behandeling bij u zullen zijn als u de behandeling heeft afgerond. Wel proberen we een inschatting te maken wat de verwachtte kans van slagen is. We baseren deze verwachtingen op basis van onze eerdere behandelingen met soortgelijke cliënten en op basis van de uitkomsten vanuit wetenschappelijk onderzoek.

Trefwoorden: adgd, Angst, Autisme, Burn-out, Depressie, Dyslexie, Epilepsie, Migraine, Neurofeedback, Nld, Pdd-nos, Slaapproblemen, Stress, Whiplash,