Ondernemers laten veel geld liggen

Ondernemers laten veel geld liggen van Arcade Subsidie Advies

Door: Arcade Subsidie Advies  07-09-2007
Trefwoorden: Mkb, Overheid, Innovatie

Oosterhout, 02-08-2007

Veel ondernemers zijn niet bekend met mogelijke subsidieregelingen of denken hier niet voor in aanmerkingen te komen en laten op die manier veel geld liggen. Zo zijn er voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparing en scholing veel fiscale regelingen die relatief weinig administratie met zich meenemen. Dit concludeert subsidieadviseur Mark van Dijk in een recent onderzoek.

Als ondernemers denken aan subsidie worden deze geassocieerd aan lange aanvraagperioden en veel administratie. “Onterecht”, zegt van Dijk, “Door het goed inrichten van de administratie worden zowel aanvraag als afwikkeling van regelingen een stuk minder tijdrovend”. Ook het inschakelen van een specialist kan zorgen voor een minimale investering in tijd en geld, waarbij flinke financiële voordelen behaalt kunnen worden.

Één van de meest toegepaste regeling is de WBSO , dit is een fiscale stimuleringsregeling die een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), vergelijkbaar met Research and Development (R&D), compenseert. Jaarlijks wordt hier door de overheid meer dan 425 miljoen euro voor gereserveerd. Indien je je als ondernemer bezig houdt met technologische ontwikkeling voor nieuwe producten of programmatuur kom je hiervoor in aanmerking. Een werkgever kan per jaar 42% minder loonheffing afdragen en starters zelfs 60%. Een zelfstandige heeft recht op een aftrek van de inkomstenbelasting van maximaal €11.425,-, voor een starter is dit maximaal € 17.155,-.

Ook wanneer je als ondernemer investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen dient te worden gerealiseerd dat men aanspraak kan maken op fiscale regelingen. Als deze bedrijfsmiddelen voorkomen op de Milieulijst, kan deze willekeurig worden afgeschreven. Dit brengt liquiditeit- en rentevoordelen met zich mee. Daarnaast kan tot 40% van het investeringsbedrag in mindering worden gebracht op de fiscale winst.

Ook zijn er innovatievouchers beschikbaar voor MKB ondernemers. Deze hebben als doel om hen in contact te laten treden met kennisinstellingen om de reeds bestaande kennis te benutten ter verbetering van hun product, productieproces of dienst. Er is een kleine innovatievoucher van €2500,- en een grote van € 7500,-, waarbij een verplichte eigen bijdrage van 1/3 deel geldt.

“Ondernemers weten vaak niet wat hun mogelijkheden zijn“ aldus van Dijk. “Door meer gebruik te maken van de regelingen, zoals deze worden aangeboden vanuit de Nederlandse en Europese overheid, worden onhaalbare projecten realiseerbaar. Zeker voor de MKB ondernemers, die vaak geen tijd of middelen hebben om hun ideeën te realiseren, kunnen door dat ‘duwtje in de rug’ worden gestimuleerd om dat ene innovatieve project toch uit te voeren“.

Website: www.arcadeadvies.nl
Links: Geen informatie
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie omtrent bovenstaand artikel of een reactie van de heer van Dijk, kunt contact opnemen met Arcade Advies BV te Oosterhout (NB) op 0162-490209 of [email protected]

Trefwoorden: Energiebesparing, Export, Geld, Innovatie, Mkb, Ondernemers, Overheid, Subsidie, Wbso