Ondersteuning bij gedragsproblemen en leerproblemen

Door: OPPB - Orthopedagogische Psychologische Praktijk Brabant  09-06-2012
Trefwoorden: Kinderen, Therapie, Behandeling

    

Welkom bij OPPB

Soms verloopt de ontwikkeling van een kind anders dan gebruikelijk. Zijn er problemen met leren of in specifieke delen van het gedrag. Met professionele hulp is dat vaak op te lossen. Als orthopedagogische en psychologische praktijk kan OPPB (, [email protected]) in dit soort situaties hulp bieden. Onderzoek en behandeling van leer- of gedragsproblemen bij kinderen en jongeren zijn onze specialiteit.


We zijn er voor het kind. Daarnaast ondersteunen we de ouders en, wanneer dat nodig is, ook leerkrachten en schoolteams. Op een effectieve en persoonlijke manier, met een solide basis en vanuit de diverse kwaliteiten die ons team rijk is. Met als uiteindelijk doel een kind dat verder kan groeien, op weg naar zelfstandigheid.

 

Ontwikkeling dankzij effectieve persoonlijke begeleiding
Als de ontwikkeling van een kind of jongere anders verloopt dan gepland, als er problemen zijn met gedrag of bij het leren, kan OPPB hulp bieden. We zijn er in de eerste plaats voor het kind. Daarnaast ondersteunen we ouders, leerkrachten en schoolteams. Op een effectieve en persoonlijke manier, met een solide basis en vanuit de diverse kwaliteiten die ons team rijk is. Met als uiteindelijk doel een kind dat verder kan groeien, op weg naar zelfstandigheid.

OPPB is niet voor niets een kleinschalige praktijk. Korte lijnen en persoonlijk contact vinden we belangrijk, ook om het vertrouwen van het kind te winnen en te behouden. Doordat we in een klein team werken met veel specialismen, kunnen we flexibel en praktijkgericht met allerlei soorten problematiek omgaan.

 

Positief en praktisch
In onze benadering en behandeling kijken we bij OPPB niet alleen naar de minder ontwikkelde kant van het kind, maar benadrukken en benutten we juist zijn sterke kanten.

We bespreken onze bevindingen met de ouders en zoeken samen naar oplossingen. De adviezen van OPPB zijn duidelijk en praktisch. Zo kunt u er direct mee aan de slag, thuis en op school. Omdat we hebben ondervonden dat een continue afstemming tussen kind, ouders, school en OPPB tot de beste resultaten leidt, zorgen we voor een integrale begeleidingsaanpak. Mocht dat nodig of wenselijk zijn, dan kunnen we dus ook de school helpen om begeleidingstrajecten op maat samen te stellen.

 

Vergoedingen
Er zijn verschillende manieren van vergoedingen mogelijk vanuit contracten met zorgverzekeraars. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Wat biedt OPPB?
Zowel op het gebied van gedragsproblemen als leerproblemen biedt OPPB oplossingen. Onderzoek of behandeling (individueel of in een groep) is mogelijk. Te denken valt aan:

-          ADHD

-          Autisme spectrum stoornissen

-          Intelligentiebepaling

-          Sociaal emotionele problematiek (angsten, stemming)

-          Lees- en of spellingproblemen (dyslexie)

-          Rekenproblemen (dyscalculie)

-          NLD

-          Faalangstreductie/vergroten van de weerbaarheid

-          Sociale vaardigheidstraining

-          Omgaan met boosheid

-          Opvoedingsondersteuning

-          Etc

Het team van OPPB onderhoudt nauwe contacten met specialisten in de regio. Medici, maar ook professionals uit het onderwijs en de zorg. Denkt u dat een kind of jongere gebaat kan zijn bij een onderzoek of begeleidingstraject bij OPPB? Neemt u dan gerust met ons op.

Trefwoorden: Aandacht, add, Adhd, Agressie, Angststoornis, Asperger, Autisme, Behandeling, Concentratie, Depressie, Diagnose, Druk, Dyscalculie, Dyslexie, Examenvrees, Faalangst, Gedrag, Hoogbegaafd, Hoogbegaafdheid, Huiswerkbegeleiding, Intelligentie, Kinderen, Leerproblemen, Nip, Opvoeding, Ouderbegeleiding, Pdd-nos, Pedagoog, Psychologie, Psycholoog, Rekenproblemen, School, Seo, Sociaal, Sociale, Spelling, Speltherapie, Stress, Studievaardigheden, Therapie, Vaardigheden, Zorg

Contact OPPB - Orthopedagogische Psychologische Praktijk Brabant

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van OPPB - Orthopedagogische Psychologische Praktijk Brabant

09-06-2012

Ondersteuning gedragsproblemen en leerproblemen bij kinderen

Ontwikkeling dankzij effectieve persoonlijke begeleiding Als de ontwikkeling van een kind of jongere anders verloopt dan gepland, als er problemen