Ondersteuning gedragsproblemen en leerproblemen bij kinderen

Door: OPPB - Orthopedagogische Psychologische Praktijk Brabant  09-06-2012
Trefwoorden: Kinderen, Therapie, Behandeling

Ontwikkeling dankzij effectieve persoonlijke begeleiding
Als de ontwikkeling van een kind of jongere anders verloopt dan gepland, als er problemen zijn met gedrag of bij het leren, kan OPPB hulp bieden. We zijn er in de eerste plaats voor het kind. Daarnaast ondersteunen we ouders, leerkrachten en schoolteams. Op een effectieve en persoonlijke manier, met een solide basis en vanuit de diverse kwaliteiten die ons team rijk is. Met als uiteindelijk doel een kind dat verder kan groeien, op weg naar zelfstandigheid. 

    

Wat biedt OPPB?
Zowel op het gebied van gedragsproblemen als leerproblemen biedt OPPB oplossingen. Onderzoek of behandeling (individueel of in een groep) is mogelijk. Te denken valt aan:

-          ADHD

-          Autisme spectrum stoornissen

-          Intelligentiebepaling

-          Sociaal emotionele problematiek (angsten, stemming)

-          Lees- en of spellingproblemen (dyslexie)

-          Rekenproblemen (dyscalculie)

-          NLD

-          Faalangstreductie/vergroten van de weerbaarheid

-          Sociale vaardigheidstraining

-          Omgaan met boosheid

-          Opvoedingsondersteuning

-          Etc

Het team van OPPB onderhoudt nauwe contacten met specialisten in de regio. Medici, maar ook professionals uit het onderwijs en de zorg. Denkt u dat een kind of jongere gebaat kan zijn bij een onderzoek of begeleidingstraject bij OPPB? Neemt u dan gerust met ons op.

Trefwoorden: Aandacht, add, Adhd, Agressie, Angststoornis, Asperger, Autisme, Behandeling, Concentratie, Depressie, Diagnose, Druk, Dyscalculie, Dyslexie, Examenvrees, Faalangst, Gedrag, Hoogbegaafd, Hoogbegaafdheid, Huiswerkbegeleiding, Intelligentie, Kinderen, Leerproblemen, Nip, Opvoeding, Organisatie, Ouderbegeleiding, Pdd-nos, Pedagoog, Plantage, Praktijk, Psychologie, Psycholoog, Rekenproblemen, roosendaal, School, Seo, Sociaal, Sociale, Spelling, Speltherapie, Stress, Studievaardigheden, Therapie, Vaardigheden, Zorg

Contact OPPB - Orthopedagogische Psychologische Praktijk Brabant

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van OPPB - Orthopedagogische Psychologische Praktijk Brabant

09-06-2012

Ondersteuning bij gedragsproblemen en leerproblemen

     Welkom bij OPPB Soms verloopt de ontwikkeling van een kind anders dan gebruikelijk. Zijn er problemen met leren of