Heijmans benoemt nieuwe divisieleiding Infra

Door: Heijmans  31-08-2006
Trefwoorden: Personalia, Directiebenoeming

Organisatie-aanpassing verbetert aansluiting markt

's-HERTOGENBOSCH - De splitsing tussen grote geïntegreerde en reguliere projecten is het uitgangspunt voor een aanpassing van structuur en besturingsmodel van Heijmans Infra. Beide typen projecten vragen een andere aanpak. De aanpassing leidt tot een een nieuwe business unit Geïntegreerde Projecten die actief is op de markt voor grote integrale projecten. Voor de meer reguliere projecten zullen business units worden gevormd op het gebied van verkeersmanagement, gebiedsinfrastructuur en GWW. Binnen deze laatste groep zal gewerkt worden met regionale front-offices en een back-office, waarbij coördinatie over regio's heen plaats vindt van asfaltproductie en ondersteunende activiteiten. Deze aanpassingen zullen tot een verdere versterking van de positie van Heijmans leiden op gebied van grote geïntegreerde projecten en tot hogere efficiency in reguliere activiteiten. De structuuraanpassing brengt vooral veranderingen met zich mee op managementniveau. Ook de samenstelling van de divisiedirectie verandert.


Vanaf 18 september 2006 zal de divisiedirectie van Heijmans Infra bestaan uit:
drs. ir. P.J. Overakker (voorzitter)
Paul Overakker (1953) studeerde Economie in Rotterdam en Tilburg, Bedrijfskunde in Wageningen en Management aan de Universiteit Nyenrode. Hij was onder meer lid van de hoofddirectie van GTI N.V., waar hij leiding gaf aan de divisie Industrie en Infra, met 3.800 medewerkers. Vanuit die functie kent hij de wereld van de infrastructuur. Momenteel is hij algemeen directeur van Tyco Integrated Systems B.V. Ir. Overakker heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van projecten, systemen en processen.

ir. M.J.J. Heijmans
Martien Heijmans (1955) studeerde Civiele Techniek in Delft en werkt sinds 1980 bij Heijmans. Hij was onder meer directeur van de vroegere divisies Wegen en Waterbouw , Heijmans Milieu, en Heijmans Infrastructuur en Milieu. Sinds 1999 zit hij in de divisiedirectie Infra.

ir. P.G.F. Staps
Erik Staps (1967) studeerde Civiele Techniek in Delft en werkt sinds 1996 bij Heijmans. Hij was clusterdirecteur van Heijmans Beton en Waterbouw.

De huidige divisiedirecteur ing. P.A. Kelder wordt voorzitter van het directieteam van de nieuw te vormen groep GWW, met daaronder de hergepositioneerde asfaltproductie en -verwerking. Peter Kelder (1954) studeerde HTS Weg- en Waterbouw en werkt sinds 1978 bij Heijmans. Voor hij divisiedirecteur Infra werd, was hij directeur Wegenbouw.

De huidige divisiedirecteur ing. L.F.M. Kwaks wordt lid van het directiecomité van Heijmans België, waar hij ing. J.G.C. Brouwers gaat vervangen, die als adviseur verbonden blijft aan Heijmans. Het directiecomité van Heijmans België bestaat vanaf 1 januari 2007 uit de huidige voorzitter Johan Godemont Dr.Sc. en Leo Kwaks.

Kwaks (1952) studeerde HTS Weg- en Waterbouw en werkt sinds 1975 bij Heijmans. Voor hij divisiedirecteur Infra werd, was hij directeur van de voormalige divisie Heijmans Beton- en Waterbouw.

Jacques Brouwers (1947) studeerde Weg- en Waterkunde en Economische Bedrijfstechniek en werkt sinds zijn afstuderen bij Heijmans. Voor hij lid werd van het directiecomité van Heijmans België was hij directeur van de voormalige divisie Heijmans Infrastructuur en Milieu.


Ook in de groep directeuren vinden verschuivingen plaats. In totaal zal Heijmans Infra in de nieuwe opzet bestaan uit 7 groepen, die de huidige 11 clusters vervangen. Als directeuren van de 7 groepen worden benoemd:

Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten (HIGP):
ing. H. (Herman) Reinten (voorzitter)
ir. S. (Sybrant) van der Werf

Grond- Weg- en Waterbouw (GWW):
ing. P.A. (Peter) Kelder (voorzitter)
P.G.M. (Piet) Backx
ir. ing. G. (Gerrit) Spronk
ir. J.D.R. (Jan Dirk) Sloos

Heijmans Beton- en Waterbouw HBW):
ing. H.J. (Henri) van der Kamp (voorzitter)
ir. G.P.C. (Gert-Jan) Vermeulen

Heijmans Verkeerssystemen (HVS):
ir. M.W.J. (Math) Dohmen (voorzitter)
ing. P.J. (Peter-Jan) Hendriks
ing. R.J.H. (René) Laan

Heijmans Infratechniek (HIT):
ing. E.J.A. (Giedie) Heijmans (voorzitter)
ing. W.E.M. (Wim) van der Poel
Th.J. (Dirk) Ranzijn

Heijmans Industrieservice (HIS):
J.H. (Jan) Weijermars (voorzitter)
A.C. (Toine) Roks

Heijmans Infra Advies en Ontwikkeling (HIAO):
ir. M.R. (Marcel) Noltenius van Elsbroek (voorzitter)
dr. Ir. R.G.A. (Roland) de Waal

De structuuraanpassing zal begin 2007 zijn doorgevoerd.

Trefwoorden: Directiebenoeming, Personalia