Heijmans bevestigt vooruitzichten 2006

Door: Heijmans  17-03-2006
Trefwoorden: Bouw, Vooruitzichten


In de gisteren verschenen editie van het personeelsmagazine 'Hé' van Heijmans wordt abusievelijk de verwachting uitgesproken dat de nettowinst over 2006 minimaal op hetzelfde niveau zal liggen als in 2005. Zoals aangegeven bij de publicatie van de jaarcijfers over 2005 op 2 maart jl, acht Heijmans het nog te vroeg om een concrete verwachting over 2006 uit te spreken.
De uitspraak in het interne magazine is niet conform deze mededeling. Heijmans herhaalt derhalve de vooruitzichten, zoals die zijn verwoord in het persbericht van 2 maart jl.:
Vooruitzichten
Het EIB verwacht verdere groei van de bouwproductie in Nederland. Ook in het Verenigd Koninkrijk en België zijn de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkelingen op de bouwmarkten positief. In Duitsland zal naar verwachting in deelmarkten herstel optreden.
De verwachtingen in Nederland zijn vooral voor de koopwoningenmarkt, zorg en onderwijs goed. In de markt voor commercieel vastgoed wordt een groei van verhuuractiviteiten verwacht. In de inframarkt zullen grote projecten en onderhoudswerkzaamheden op de markt komen. Gezien het vroege tijdstip in 2006 bestaat echter nog onzekerheid over het prijsverloop in de infra- en bouwmarkten. Het is daardoor te vroeg om op dit moment een winstprognose af te geven.

Trefwoorden: Bouw, Vooruitzichten