Heijmans kiest Atos Origin voor outsourcing ICT

Door: Heijmans  09-02-2006
Trefwoorden: It, Outsourcing

's-Hertogenbosch - Heijmans NV gaat zijn ICT-activiteiten uitbesteden aan Atos Origin. Het gaat daarbij om een vijfjarig contract met een totaalwaarde van EUR 50 miljoen. De keuze voor Atos Origin werd gemaakt na een uitgebreid selectieproces.

Door de ICT activiteiten onder te brengen bij een externe partij, verwacht Heijmans flexibeler te kunnen inspelen op de complexe ICT-behoeften die nodig zijn voor haar innovatieve producten, zoals bijvoorbeeld Wenswonen(TM).

Heijmans streeft naar voor- en achterwaartse integratie, wat betekent dat het bedrijf zich meer gaat toeleggen op het totale bouwproces, van idee en ontwerp via uitvoering tot en met beheer en onderhoud en eventueel zelfs financiering. De processen worden complexer en het IT-gebruik neemt nog steeds toe.

Daardoor ontstaat er ook meer behoefte aan flexibele ondersteuning en geavanceerde kennis op ICT-gebied. Door outsourcing van een aantal ICT-taken ontstaan hiervoor betere mogelijkheden, waarbij bovendien kostenbesparingen worden gerealiseerd. Daarbij gaat het om alle activiteiten die betrekking hebben op werkplekbeheer, netwerkbeheer, datacenter en de servicedesk. Heijmans heeft ervoor gekozen de bedrijfsspecifieke IT-functies niet te outsourcen.

Voor 49 ICT-medewerkers van Heijmans betekent dit dat zij in dienst zullen treden van Atos Origin. Atos Origin is de grootste IT-dienstverlener van Nederland en beschikt over grote ervaring op het gebied van outsourcing.

Trefwoorden: It, Outsourcing