Heijmans ontwikkelt waterwonen-concept - Liever een huis aan het water, dan erop

Door: Heijmans  04-07-2006
Trefwoorden: Bouw, Waterwonen

Nederland waterland? Dat valt wel mee. Hoewel de meeste mensen graag aan het water wonen, lopen ze nog niet warm voor de mogelijkheid om óp het water te wonen. Veel Nederlanders willen niet drijven, dat vinden ze eng. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Heijmans.

Gewaardeerd in het wonen aan het water worden het vrije uitzicht, het gevoel van ruimte en vrijheid, de rust en de verbondenheid met de natuur. Waterwonen wordt gezien als een bijzondere ervaring, waarbij het uitzicht door de schittering van het water elke dag anders is. Voor kinderen biedt het veel mogelijkheden om te spelen. De nabijheid van water wordt als een kwaliteitsaspect van het wonen gezien. Water geeft exclusiviteit en eigenheid aan het wonen.

Drijvend wonen levert echter ook schaduwzijden op. Zo zou er veel overlast zijn van muggen en wordt vooral veiligheid als aspect genoemd. Men is bang te zinken, af te drijven en vreest voor kindonveiligheid. Ook denken mensen een tuin te missen.
Actueel
Waterwonen is actueel omdat Nederland als deltagebied door klimaatsverandering steeds natter wordt. Om overstromingen te voorkomen, moet er ruimte worden gezocht voor waterberging. Daarnaast wordt het door ruimtegebrek steeds noodzakelijker andere locaties zoals waterrijke gebieden te bebouwen. Denk aan uiterwaarden, polders en havens. Woningen in natte gebieden moeten echter wel waterbestendig zijn.
Bouw- en ontwikkelbedrijven richten zich daarom op het realiseren van woningen die in het water liggen, al dan niet drijvend. Technologisch heeft Heijmans de know how in huis om deze vormen van waterwonen te realiseren. Om te achterhalen of consumenten daar ook daadwerkelijk behoefte aan hebben, liet Heijmans Motivaction een onderzoek uitvoeren onder zowel woonbootbewoners als landrotten. Doel is een woonconcept te ontwikkelen dat aan de behoeften van bewoners voldoet.

Meer dan een technische uitdaging
Heijmans onderzoekt de mogelijkheden voor waterwonen samen met andere partijen, zoals architecten, stedenbouwkundigen en verzekeraars. Uitgangspunt is dat water belangrijk is en zal blijven in de ontwikkelingsopgave. Dat vraagt om oplossingen voor de langere termijn, waarbij ook verder wordt gekeken dan alleen naar de grenzen van een gemeente of een bestemmingsplan. En de opbrengsten van waterwonen kunnen een bijdrage leveren aan de opgaven voor waterberging en landschapsontwikkeling. Heijmans ontwerpt Waterwonen vanuit haar visie op integrale gebiedsontwikkeling. Er wordt naar meer gekeken dan alleen de woning. Het concept wordt ontwikkeld vanuit de expertise van de divisie Vastgoed, Bouw en Infra. Daardoor wordt de haalbaarheid en snelheid van projecten verbeterd. Zo kijkt Bouw vooral naar de woning zelf en aspecten als standvastigheid van de onderbouw en onderhoudsvriendelijkheid. Infra kijkt vooral naar de nutsvoorzieningen in natte gebieden en de ontsluitingsvraagstukken.

Waterwonen is dus niet alleen een technische uitdaging. Als full service bouwbedrijf wil Heijmans betrokken zijn bij zowel ontwikkeling, investeringen, uitvoering en onderhoud van waterwoonprojecten. Daarbij wordt samengewerkt met vermaarde architectenbureaus als West 8, Marlies Rohmer, Benthem & Crouwel, Soeters, Van Eldonck & Ponec en Rapp & Rapp. Maar ook met een netwerk aan kennisdragers zoals SEV, Staatsbosbeheer, WINN, SWK en Delta Lloyd. Dit najaar zal Heijmans har visie op waterwonen presenteren.

Typen ''Waterbewoners"
Motivaction signaleerde dat er verschillende typen 'waterbewoners' zijn te onderscheiden. Consumenten zien verschillende kansen in het wonen met water, zoals het ruimtelijke gevoel en een eigen aanlegsteiger. Drijvend wonen blijkt echter vooralsnog niet populair.

Paalwoningen, al dan niet meebewegend met getijdenverschillen, lijken kansvol. Die geven minder het gevoel dat de woning 'los' is en worden gezien als stabieler, veiliger, vertrouwder en bovenal grond- en nagelvast. Verschillende doelgroepen voelen zich hiertoe aangetrokken.

De wijk IJburg in Amsterdam wordt het meest gezien als een geslaagd grootschalig waterwonen project. Positief aan IJburg is dat het om land gaat dat is teruggewonnen op het water. De aanwezigheid van een strand geeft mensen een vakantiegevoel. Bovendien waarderen zij dat de stedelijke voorzieningen relatief dichtbij zijn.

Wonen op een terp of eiland zien de meeste mensen als iets wat je samen met een gemeenschap doet.

Drijvend wonen blijkt vooralsnog niet populair. Nichemarkten, waaronder woonbootbewoners zelf, komen hier nog het meest voor in aanmerking. De charme van onderhoud en natuurverbondenheid wordt wel erkend, maar drijvend wonen roept in eerste instantie meer angst dan enthousiasme op. Dit laat onverlet dat uitzicht over, en nabijheid van water als woonkwaliteit worden beschouwd. Waterwonen biedt dus kansen

Trefwoorden: Bouw, Waterwonen