HEIJMANS REALISEERT HALFJAARWINST VAN € 36 MILJOEN

Door: Heijmans  31-08-2006
Trefwoorden: Finance

's Hertogenbosch - De resultaten van Heijmans N.V. (vastgoed, bouw en infra) over de eerste helft van 2006 zijn in lijn met de eerder in juni 2006 uitgesproken verwachtingen. De winst na belastingen is fractioneel hoger dan de winst na belastingen over de eerste helft van 2005. Voor heel 2006 handhaaft Heijmans de eerder afgegeven prognose voor de winst na belastingen van € 87 miljoen. Dit resulteert in een winst per aandeel van circa € 3,62. De opbrengsten over 2006 groeien naar verwachting naar circa € 3 miljard (€ 2,8 miljard over 2005). De orderportefeuille groeit met 16% naar € 3 miljard ultimo juni 2006 (€ 2,6 miljard ultimo 2005).

"Hoewel door de toename van volumes in bouw- en inframarkten sprake is van lichte prijsverbetering zal dit" aldus voorzitter Guus Hoefsloot, "niet zichtbaar zijn in de resultaten over 2006 die grotendeels afkomstig zijn uit onder ongunstiger marktomstandigheden verworven projecten. Verbetering van de resultaten van de divisies Vastgoed en International, alsmede van de productie- activiteiten, compenseren in de eerste helft van 2006 de als gevolg van margedruk afgenomen resultaten van de divisies Bouw en Infra".

Kernpunten eerste halfjaar 2006 in relatie tot de vergelijkbare periode in 2005

- Winst na belastingen € 36 miljoen (eerste helft 2005: € 35 miljoen);
- Divisie Vastgoed: prijs- en margeverbetering koopwoningen stuwen het resultaat. Risicoprofiel onverkocht commercieel vastgoed verder afgenomen;
- Divisie Bouw: lager resultaat als gevolg van margedruk en afname in productievolume;
- Divisie Infra: resultaat zoals verwacht onder druk door competitieve markt en substantieel lagere winstbijdrage uit grote projecten die nagenoeg zijn opgeleverd
- Divisie International: verdere stijging in opbrengsten, mede door acquisitie Heitkamp Rail (Duitsland). Verbetering resultaat vooral in België en Verenigd Koninkrijk;
- Incidentele baten eerste helft 2006 € 5 miljoen in verband met verkoop Vebo tegen € 11 miljoen in vergelijkbare periode 2005;
- Orderportefeuille is met € 3 miljard goed gevuld.

Trefwoorden: Finance