Bedreigingen en kansen in de arbeidsmarkt

Bedreigingen en kansen in de arbeidsmarkt van Adsom

Door: Adsom  17-11-2011
Trefwoorden: Persoonlijke Ontwikkeling, Personal Coaching, Werving En Selectie

 Loopbaanbegeleiding en outplacement ,een nieuw carrieredoel bereiken met persoonlijke en actieve koersbepaling. Veranderende omgevingsfactoren. Traditionele organisatiestructuren maken plaats voor nieuwe. Het fenomeen arbeidscontract voor het leven bestaat al lang niet meer. Beleids-strategische doelen worden met Human Resources  Management instrumenten vertaald naar flexibilisering van de organisatie waardoor mensen, met een dikwijls uitstekende staat van dienst, op enig moment niet meer passen binnen de cultuur en doelstellingen van de organisatie. Voor zowel werkgever als de vaak hoog opgeleide werknemer is dan de vraag aan de orde hoe met deze bron van zorg en de mogelijke pijnlijke gevolgen ervan adequaat kan worden omgegaan. Sociaal beleidsinstrument. Externe loopbegeleiding is in het moderne personeelsbeleid niet meer weg te denken.immers, op grond van de huidige HRM- opvattingen e de voorzieningen opgenomen in een sociaal plan hoeft een veranderende situatie voor de medewerker geen loopbaandilemma in te houden.met gericht, professionele ondersteuning kan een vertrekkende werknemer als regel weer uitstekend functioneren in een andere werkomgeving. De dagelijkse praktijk en de ervaring leert dat met een dergelijke gedegen aanpak een hoge succesratio wordt bereikt. Organisaties die hun vertrekkende werknemers externe begeleiding van Adsom aanbieden weten zich verzekerd van een uitstekend instrument met behulp waarvan de betrokkenen een succesvolle  doorstart dan wel rentree op de arbeidsmarkt kunnen maken. Gespecialiseerde begeleiding. Analyse van loopbaanvraagstukken in de post-industriele informatie-maatschappij levert de uitgangspunten op voor de Adsom begeleidings  aanpak. Zo wordt de werknemer niet alleen gezien als object van stroombeleid en matchingsprotocollen, maar evnezeer als subject en acteur die zelf sturing en planning van de eigen individuele loopbaan ter hand zou moeten kunnen nemen. De loopbaanbegeleiders van Adsom dienen niet te worden gezien als aanreikers van recept-oplossingen maar als professionele begeleiders van leer- en veranderingsprocessen. De gespecialiseerde begeleiding is gericht op: Het verwerven van nieuw inzicht in de eigen intrinsieke warden en in het effectieve gebruik daarvan in het werk; Het bieden van een objectief klankbord gericht op het versterken van zelfvertrouwen; Het samen uitzetten van een loopbaanplanning op basis van realistische carriere doelen voor de korte en lange termijn; Het coachen bij matchingsprocessen in een snel veranderende arbeidsmarkt met veel concurrentie.

Trefwoorden: assessment, assesment, Loopbaan, Outplacement, Personal Coaching, Persoonlijke Ontwikkeling, Werk Naar Werk, Werving En Selectie,

Ander nieuws en updates van Adsom

17-11-2011

Gevolgen organisatiewijzigingen in roerige tijden

Re-organisaties leidt tot arbeidsmobiliteit.Adsom begeleidt en ondersteunt directies en HR managers opdat deze trajecten en processen soepel verlopen ten gunste van opdrachtgevers en medewerkers.