Water van invloed op gezondheid vee

Door: Brabant Water  18-07-2006
Trefwoorden: Gezondheid, Water, Onderzoek

Wat geeft u uw vee te drinken?

Net zoals bij mensen is drinkwater één van de eerste levensbehoeften voor vee. Het water moet dus van goede kwaliteit zijn. Voor mensen in Nederland is dat goed geregeld. Maar hebt u dat voor uw dieren net zo goed geregeld? En wat kan een slechte waterkwaliteit nou echt veroorzaken? Brabant Water heeft de invloed van water op de gezondheid van rundvee, pluimvee en varkens laten onderzoeken door HAS Kennistransfer.

Gevolgen
In het onderzoek is gekeken naar de normoverschrijdingen van drinkwaterparameters. Daarbij zijn de normen van de organisatie Gezonde Dieren als uitgangspunt genomen. Rob Hulshof, één van de drie studenten van HAS Kennistransfer, vertelt: “Uit het onderzoek bleek dat veehouders in Noord Brabant met een eigen winning zonder zuivering gezondheidsproblemen bij het vee kunnen hebben. Het grondwater kan namelijk stoffen bevatten die de normen overschrijden. Dat kan grote gevolgen hebben voor het vee.”

Slecht grondwater
Een hoog ijzergehalte in het grondwater blijkt verstopping van de drinknippels te kunnen veroorzaken. Daarnaast zorgt teveel ijzer voor smaakproblemen waardoor dieren te weinig water drinken en dus minder voer opnemen.
Het drinken van grondwater kan zelfs leiden tot verminderde eiproductie of in extreme gevallen tot kalversterfte.

Diarreeproblemen
Veehouders die het grondwater ontharden gebruiken onthardingszout. Hierdoor neemt het zoutgehalte in het water toe. Een hoog zoutgehalte kan smaak- en diarreeproblemen met zich meebrengen. Dieren zijn vooral gevoelig voor wisselingen in het zoutgehalte.

Grootste risico’s
De grootste risico’s bevinden zich in de waterleidingen bij u in de stallen. In die leidingen kunnen namelijk door verschillende oorzaken bacteriën groeien. Door bijvoorbeeld een verkeerde aanleg of aanpassing van de leidingen. Ook een temperatuur van 25 graden Celsius en hoger in een stal zorgt ervoor dat bacteriën zich vermeerderen. Vooral plaatsen met weinig waterdoorstroming vormen een risico. Daarnaast bevinden zich in de medicijnen die via het water aan het vee worden toegediend suikers die een ideale voedingsbodem zijn voor bacteriën.

Bacteriën brengen uiteenlopende problemen met zich mee. Overmatige aanwezigheid van voornamelijk E coli, kan bijvoorbeeld zorgen voor diarree en verwerpen. Ook de materiaalkeuze van de leidingen is van invloed op de waterkwaliteit en dus op uw vee. Zo laten polyethyleen leidingen ammoniak door. Overmatige inname daarvan kan darmirritatie veroorzaken en verminderde groei tot gevolg hebben.

Wat te doen?
“De meeste veehouders staan er niet bij stil dat de waterkwaliteit gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Een goede waterkwaliteit is daarom van wezenlijk belang”, legt Rob uit. “Als de gezondheidsproblemen van uw vee inderdaad aan een slechte grondwaterkwaliteit liggen dan is het heel simpel op te lossen door over te schakelen op leidingwater. Wanneer u last heeft van een bacteriologische of ammoniakverontreiniging dan is een aanpassing van uw leidingen de beste oplossing.” Voordat u doorheeft dat uw water voor vee gezondheidsproblemen geeft, is vaak al veel schade geleden. Laat daarom dit water regelmatig controleren.

Wilt u meer informatie over het onderzoek? Bel dan naar Kevin Kanters Brabant Water, telefoonnummer 073 683 83 53Trefwoorden: Bacterien, Diarree, Gezondheid, Grondwater, Leidingen, Onderzoek, Pluimvee, Rundvee, Smaakproblemen, Varkens, Vee, Water,

Contact Brabant Water

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share