Ctac introduceert nieuwe huisstijl

Door: Ctac  16-05-2006
Trefwoorden: Communicatie, Marketing, Huisstijl

Ctac N.V. ( Ctac) lanceert vandaag het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl van de onderneming. Met de introductie van het Powerhouse concept is de hele organisatie van Ctac w ezenlijk veranderd. Dit concept , w aarmee doelbewust wordt gekozen voor het opereren in specialistische niches, voorziet in een duidelijke behoefte in de markt. Onder de koepel van het Pow erhouse zijn in de afgelopen per iode diverse nieuw e businessunits, elk met een eigen specifieke product / markt -combinatie, door Ctac met succes in de markt gezet . De vandaag gelanceerde nieuwe huisstijl heeft een uitst raling die goed aansluit bij het gekozen businessmodel en de organisatie van Ctac nieuwe stijl .
Ctac heeft gekozen voor één uniforme huisstijl, waarbinnen de mogelijkheid bestaat om de verschillende businessunits te profileren. De huisstijl bestaat uit een gemeenschappelijk basislogo. In dit logo wordt per businessunit de eigen naam en één specifieke kleur opgenomen.
Wil Huijben, voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Ctac: Het beeldmerk bestaat uit een sterk vereenvoudigd mensbeeld, wat benadrukt dat Ctac een people business is. De boog die boven het poppetje hangt, is de gekantelde C van Ctac en symboliseert het Powerhouse, waaronder de verschillende businessunits vallen. Deze boog geeft de synergie weer van de totale organisatie. De kleur van het mensbeeld varieert per businessunit en accentueert de eigen focus. Met het Powerhouse concept zijn wij in staat om op een gestructureerde en georganiseerde wijze onze groeistrategie te verwezenlijken. De nieuwe huisstijl zal daar zeker aan bijdragen.

Trefwoorden: Communicatie, Huisstijl, Marketing

Contact Ctac

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share