Dienstverlening inzake mededinging

Door: Difotrust BV  20-04-2011
Trefwoorden: Forensisch, Inval, Mededinging

Stel: in uw bedrijf is de totale netto jaaromzet in een bepaald jaar ineens 10-20% lager dan verwacht! Kunt u zich dat veroorloven?
Of u krijgt persoonlijk een aanslag van 450.000 euro! Kunt u dat zo maar betalen?

Toch zouden dit de gevolgen kunnen zijn van de forse boetes die u op het gebied van mededingingsrecht kunnen worden opgelegd. De laatste jaren is er op dit gebied sprake van flink toegenomen activiteiten, zowel in nationaal (NMa) als in Europees verband (Europese Commissie).
Het mededingingsrecht schrijft voor dat voorwaarden waaronder ondernemingen met elkaar moeten kunnen concurreren, overal gelijk dienen te zijn. Daardoor worden grenzen gesteld aan afspraken die ondernemingen met concurrenten, afnemers en leveranciers mogen maken.

Alle reden dus om ervoor te zorgen dat u en uw bedrijf voldoen aan de wetgeving, zowel op het gebied van mededingingsrecht als aan andere, reguliere wetgeving. Om u daarbij van dienst te kunnen zijn heeft difoTrust een werkwijze ontwikkeld waarin gebruik wordt gemaakt van digitaal forensisch onderzoek. Met gespecialiseerde computerapparatuur en -programma’s kunnen we binnen uw bedrijf onderzoeken of u voldoet (‘compliant’ bent) aan de wet.
Een dergelijk onderzoek beperkt zich niet alleen tot de op dat moment aanwezige
(e-mail)-documenten. Informatie waarvan u wellicht dacht dat deze al lang niet meer beschikbaar was, vinden wij terug. Van de resultaten van het onderzoek maken we een rapport, inclusief de aangetroffen ‘verdachte’ documenten.
Op basis van de onderzoeksresultaten stellen we een programma op om uw medewerkers bewust te maken van de problematiek, zodat u ook in de toekomst kunt (blijven) voldoen aan de wetgeving.

Trefwoorden: Antitrust, Dawn Raid, Digitale Onderzoeken, Forensisch, Inval, Kartel, Mededinging,