Dienstverlening voor bedrijven bij geschillen met personeelsleden

Door: Difotrust BV  20-04-2011
Trefwoorden: Forensisch, Inval, Mededinging

    Is één van uw medewerkers wel eens naar een concurrent vertrokken? En wilt u in dat geval nagaan of deze medewerker al dan niet vertrouwelijke gegevens van het bedrijf met zich meegenomen heeft?

Heeft u gerede twijfels over het functioneren van die ene, altijd toegewijde medewerkster. Werkt ze wel overeenkomstig de richtlijnen van het bedrijf of geeft ze een ‘eigen ongewenste invulling’ aan haar werkzaamheden?

difoTrust kan een pc of laptop (of andere gegevensdragers) nader onderzoeken.
Een dergelijk onderzoek beperkt zich niet alleen tot de op dat moment aanwezige (e-mail)-documenten. Informatie waarvan u wellicht dacht dat deze al lang niet meer beschikbaar was, vinden wij terug. Van de resultaten van het onderzoek stellen we een rapport op, inclusief de aangetroffen ‘verdachte’ documenten. Daarmee beschikt u direct over informatie die u, indien nodig, als bewijsmiddel kunt gebruiken in bijvoorbeeld een ontslagprocedure.

Trefwoorden: Antitrust, Dawn Raid, Digitale Onderzoeken, Forensisch, Inval, Kartel, Mededinging,