Dienstverlening voor de advocatuur

Door: Difotrust BV  20-04-2011
Trefwoorden: Forensisch, Inval, Mededinging

    difoTrust kan ook binnen de advocatuur gespecialiseerde apparatuur en programmatuur inzetten bij relatief kleinere opdrachten op het gebied van arbeidsrecht, echtscheidingsrecht en bewijsbeslag.

- onderzoek van pc’s, laptops en overige gegevensdragers bij arbeidsrecht-kwesties (zoals bedrijfsspionage of twijfels over het functioneren van medewerkers);
- onderzoek van pc’s, laptops en overige gegevensdragers bij echtscheidingsrecht-kwesties (wanneer er bijvoorbeeld twijfel is over de volledigheid van de lijst van activa)
- conservatoire beslaglegging op financiële of andere dossiers (bewijsbeslag) in samenwerking met deurwaarders.

difoTrust kan een pc of laptop (of andere gegevensdragers) nader onderzoeken.
Een dergelijk onderzoek beperkt zich niet alleen tot de op dat moment aanwezige (e-mail)-documenten. Informatie waarvan u of uw cliënt wellicht dacht dat deze al lang niet meer beschikbaar was, vinden wij terug. Van de resultaten van het onderzoek stellen we een rapport op, inclusief de aangetroffen ‘verdachte’ documenten. Daarmee beschikt u direct over informatie die u, indien nodig, als bewijsmiddel kunt gebruiken. Hiermee kunt u uw dienstverlening naar uw cliënten verder uitbreiden en hen nog beter bedienen.

Trefwoorden: Antitrust, Dawn Raid, Digitale Onderzoeken, Forensisch, Inval, Kartel, Mededinging,