Nederland, sterkste klimmer in Anholt Nation Brands Index

Door: Gmi (global Market Insite, Inc.)  01-03-2007
Trefwoorden: Marktonderzoek, Online Onderzoek, Anholt

‘s-Hertogenbosch, 28 februari 2007 – Simon Anholt, internationaal regeringsadviseur, heeft in samenwerking met GMI (Global Market Insite, Inc.) voor het vierde kwartaal van 2006 weer de Anholt Nation Brands Index (NBI) uitgevoerd. Bij vergelijking van de resultaten met het vierde kwartaal van 2005 komt Nederland over 2006 als sterkste klimmer uit de bus. Nederland heeft haar positie met 2,8 procent verbeterd ten opzichte van 2005 en blijft daarmee voor op hooggeplaatste landen als Engeland en Duitsland. Nederland heeft in de afgelopen twaalf maanden haar score op het punt investering en immigratie zelfs met 5,5 procent verbeterd.

De NBI is de eerste analytische ranglijst waarin landen als merk worden gewaardeerd en onderzoekt elk kwartaal bij meer dan 25.000 consumenten wereldwijd hun perceptie over 35 landen. De NBI onderscheidt zes dimensies, namelijk mensen, cultuur, toerisme, investering en immigratie, regering en export.

“De NBI wordt sinds het derde kwartaal van 2005 op identieke wijze uitgevoerd, wat betekent dat we nu met zekerheid verklaringen kunnen geven over de resultaten van een volledig jaar”, aldus Simon Anholt, auteur van het NBI rapport. “Dit is een goed moment om te evalueren wat de NBI ons heeft geleerd over het imago van landen, hoe dit door de tijd heen verandert en waarom deze veranderingen plaatsvinden. Een verbetering of verslechtering van het imago met 1 procent is al significant omdat de waarde van het imago van landen maar heel langzaam verandert.”

De landen die tussen 2005 en 2006 de sterkste stijging vertoonden, van meer dan 2 procent, zijn op Brazilië na allemaal West-Europese landen met hoge inkomens. De landen die de minste vooruitgang boekten hebben, uitgezonderd van Zuid-Korea, allen een gemiddeld inkomen en liggen buiten West-Europa.
Voor het vierde kwartaal van 2006 heeft Engeland van de 38 gewaardeerde landen wederom de eerste plaats ingenomen. Nederland schoof één plaats omhoog naar de elfde plaats. In het derde kwartaal van 2006 nam Nederland nog de twaalfde plaats in. Om een samenvatting van het Q4 NBI rapport 2006 te downloaden, bezoek www.nationbrandindex.com.

Trefwoorden: Anholt, Gmi, Marktonderzoek, Nbi, Online Onderzoek,

Contact Gmi (global Market Insite, Inc.)

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share