Opleiding Food & Business perfecte aansluiting op de Human Capital Roadmap

Opleiding Food & Business perfecte aansluiting op de Human Capital Roadmap van Has Kennistransfer

Door: Has Kennistransfer  17-01-2008

Afgelopen december vond op HAS Den Bosch het seminar “De smaak te pakken!” plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd ter gelegenheid van de certificaatuitreiking van de eerste groep Food & Business cursisten. De negen cursisten hebben gedurende dit opleidingstraject van twee jaar hard gewerkt aan hun competentieontwikkeling van commerciële voedingsmiddelentechnoloog, een combinatie van marketing, management en technologie. Zij werden daarbij ondersteund door een bedrijfscoach op hun werkplek en een opleidingscoach van HAS KennisTransfer.

Vernieuwend aan de opleiding Food & Business is zowel de opzet (het e-learning concept maakt het mogelijk om plaats- en tijdonafhankelijk te leren) als de inhoud (competentiegericht leren, feedback geven, leren van en met elkaar). Food & Business is ontstaan vanuit de marktvraag naar hoger gekwalificeerd personeel in de foodindustrie. Philip den Ouden, directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FLNI), tevens opdrachtgever voor de opleiding, geeft aan: “De foodindustrie is de grootste industrie van Nederland. De sector heeft behoefte aan innovatiekracht en daarvoor zijn goed opgeleide medewerkers nodig. De Human Capital Roadmap is een project dat onder meer ten doel heeft om het imago van de foodsector te versterken en de aantrekkingskracht van het werk hierin te vergroten. Goede opleiding op alle niveaus speelt hierbij een essentiële rol.”

Margo van den Oord, sectormanager opleiden HAS KennisTransfer, geeft aan dat ze met flexibele opleidingstrajecten nog sterker wil aansluiten op de uitdagingen die de werksituatie biedt. “We bieden cursisten de kennis en vaardigheden, dus die competenties waar zij behoefte aan hebben in de context van werk en persoonlijke ontwikkeling. Voor de één is dat een zelfstandig traject, zoals Food & Business, voor de ander zijn het klassikale lessen, met veel contactmomenten en intensieve begeleiding. De rechtstreekse koppeling met de praktijk blijft in alle gevallen een voorwaarde.”

Daniëlle Bornebroek, HR manager bij Heinz, illustreert die binding met de praktijk vanuit haar ervaring met de Food & Business cursisten. De ontwikkeling van personeel is voor een groot concern als Heinz van vitaal belang voor de organisatiestrategie. Michel, één van de cursisten, is mede dankzij de opleiding per 1 januari 2008 gepromoveerd tot productie-engeneer bij Heinz Nijmegen. De andere cursisten zijn nog druk met het uitstippelen van hun vervolgpad. Een resultaat om trots op te zijn.”

Meer informatie over het seminar of de opleiding Food & Business is te verkrijgen bij Wendy Tervoort van HAS KennisTransfer [email protected] of via de website www.haskennistransfer.nl