Symposium “Maak de weg vrij!” voor agrologistiek in het MKB

Symposium “Maak de weg vrij!” voor agrologistiek in het MKB van Has Kennistransfer

Door: Has Kennistransfer  11-01-2008
Trefwoorden: Agrologistiek Transport Logistiek Agrarisch Mkb Samenwerking Ketenintegratie

(Den Bosch/Venlo, januari 2008)
De drukte op de Nederlandse snelwegen neemt alleen maar toe. Iedere dag opnieuw worden we geconfronteerd met honderden kilometers file. De overheid moedigt aan om te carpoolen, maar wat zijn de mogelijkheden voor het goederenverkeer? Zijn er mogelijkheden voor gecombineerd goederen- of veetransport? En wat betekent dat voor het welzijn van dieren of de kwaliteit van voedingsmiddelen?

Om een antwoord op deze vraag vanuit de agrosector te geven is het Platform Agrologistiek (een initiatief van de ministeries van LNV en V&W) in het leven geroepen. In samenwerking met HAS KennisTransfer uit Den Bosch en Fontys ILEC uit Venlo wordt sinds februari 2006 onderzoek gedaan naar de logistieke verbetermogelijkheden voor het MKB, met name in de regio’s Noord-Brabant en Noord Limburg.

Een korte analyse van de sector levert al snel een aantal interessante invalshoeken. Van alle vrachtwagens op de weg vervoert één op de vijf agrogerelateerde producten. Deze vrachtwagens zijn in veel gevallen niet volledig beladen en in sommige gevallen zelfs halfvol. Vrachtverkeer is natuurlijk niet de enige optie. Maar worden de andere transportmogelijkheden (per spoor, per schip) wel optimaal benut en kunnen er combinaties gemaakt worden? En hoe is het gesteld met de logistieke samenwerking tussen MKB ondernemers in de agribusiness?

Inmiddels zijn er drie pilotprojecten gestart waardoor agro-ondernemers bij het onderzoek worden betrokken. Onderwerpen van deze projecten zijn uiteenlopend: van het onderzoeken naar de mogelijkheden van groente- en fruittransport per spoor tot het opzetten van een distributiecentrum voor de boomkwekerij sector. Door actieve deelname van agro-ondernemers is het mogelijk om ideeën en innovaties op het gebied van Agrologistiek te inventariseren en te vertalen in concrete samenwerkingsinitiatieven. Mede om dit te stimuleren wordt 29 januari 2008 van 13.30 tot 17.00 uur op de hogeschool HAS Den Bosch het symposium “Maak de weg vrij!” georganiseerd. Diverse sprekers waaronder de ondernemers uit de pilotprojecten, Frans Tielrooij (voorzitter Platform Agrologistiek) en Antoon Vermeer (voorzitter ZLTO) zullen tijdens dit symposium aan het woord komen.

Deelname aan het symposium is gratis. Aanmelden is nog mogelijk tot 24 januari via het digitale aanmeldingsformulier op www.haskennistransfer.nl/agrologistiek/index.htm
Indien u meer wilt weten over het symposium of onderzoek, kunt u contact opnemen met de projectleider Jacques Lammers, tel. (073) 692 36 37 [email protected], van HAS KennisTransfer (www.haskennistransfer.nl).

Trefwoorden: Agrologistiek Transport Logistiek Agrarisch Mkb Samenwerking Ketenintegratie