Van boomkwekerijproduct naar totaalbeleving: Conceptmethodiek FloraHolland

Van boomkwekerijproduct naar totaalbeleving: Conceptmethodiek FloraHolland van Has Kennistransfer

Door: Has Kennistransfer  17-01-2008

De manier waarop mensen een product beleven is een onderwerp waar veel onderzoek naar gedaan wordt. Bedrijven als Nike, the Body Shop en Virgin draaien er zelfs de complete marketingketen voor om. Voorheen werden de bekende vier P’s doorgaans in de volgorde product, prijs, plaats en promotie gehanteerd. Tegenwoordig zien we echter dat bedrijven eerst inhaken op promotie om bij de consument een beleving los te maken.

Dit lijkt zijn vruchten af te werpen. Steeds vaker zijn consumenten niet zozeer meer op zoek naar een specifiek product, als wel naar een totaalbeleving waar het product het onderdeel van is. Ook bij handelaren worden artikelen in toenemende mate gepresenteerd als deel van een totaalconcept. De setting waarin het product wordt aangeboden wordt daarom steeds belangrijker. Door het geheel van kleur, vorm en nevenaccessoires roept deze bepaalde gevoelens op, die de consument inspireren tot de aankoopbeslissing.

FloraHolland is de grootste veiling van snijbloemen en planten ter wereld en belevert ruim de helft van de Nederlandse handel hiervan in binnen- en buitenland. Om zijn producenten en afnemers een stuk toegevoegde waarde te leveren, wilde Rutger Lommerse vestigingsmanager van FloraHolland Venlo hun helpen bij het conceptualiseren van de producten. Hiervoor was hij op zoek naar een tool, om boomkwekerijproducten op basis van uiterlijke kenmerken aan bepaalde gevoelsthema’s te koppelen. Deze opdracht legde hij neer bij HAS KennisTransfer.

Een pittige klus die door HAS KennisTransfer en vierdejaars studenten van HAS Den Bosch werd gestart met de opzet van een database waarin gevoelskenmerken worden gekoppeld aan boomkwekerijproducten. Deze gevoelskenmerken kunnen een beleving vangen en vormen de ingang voor het ontwikkelen van concepten met boomkwekerijproducten. De ontwikkeling lijkt kansrijk en zal daarom worden doorontwikkeld door FloraHolland Venlo. De ontwikkelde methodiek, die in principe universeel bruikbaar is, kan op termijn ook op andere markten als voedingsmiddelen en interieur aan snit komen.

HAS KennisTransfer helpt bedrijven in de foodindustrie, de dierlijke sector, de tuinbouw, de ontwikkeling van stedelijk en landelijk gebied en bedrijfstakken die daar aan gerelateerd zijn met toegepaste kennisoplossingen. HAS KennisTransfer is rechtstreeks gelieerd aan hogeschool HAS Den Bosch en levert naast onderzoek & advies ook bedrijfsopleidingen & trainingen. Meer informatie over HAS KennisTransfer vindt u op www.haskennistransfer.nl