GGZ Altrecht werkt aan patiënt- en medewerkersveiligheid met VeiligheidsManagementSysteem van Smile

GGZ Altrecht werkt aan patiënt- en medewerkersveiligheid met VeiligheidsManagementSysteem van Smile van Smile Software

Door: Smile Software  22-10-2008

GGZ Altrecht zet Veiligheidsmanagementsysteem van Smile in voor patiënt- én medewerkersveiligheid


Smile valt op door aanpasbaarheid en brede ervaring
Altrecht (een grote instelling voor geestelijke gezondheidszorg) wil klachten en incidentmeldingen doelmatiger gaan inzetten.

Veiligheid van patiënten en medewerkers
Met het oog op veiligheid van patiënten en medewerkers en op de kwaliteit van de patiëntenzorg is het belangrijk dat incidenten zoals fouten, (bijna-)ongevallen of agressie, worden gemeld, geanalyseerd en door passende maatregelen worden opgevolgd. In Altrecht bestaat een positieve meldcultuur waar men door het gebruik van Smile nog meer van kan profiteren.

Procesverbetering
Altrecht heeft de behoefte om het bestaande proces rondom de meldingen en opvolging van incidenten te verbeteren. Men vindt het belangrijk dat, voor zowel de melder als voor verantwoordelijke leidinggevende zichtbaar wordt, tot welk vervolg een melding heeft geleid.

Ook zijn betere analyse- en signaleringsmogelijkheden dringend gewenst zodat het eenvoudiger word op structurele ontwikkelingen te reageren én te anticiperen. Leidinggevenden op alle niveaus zouden daardoor meer sturingsmogelijkheden voor de voor de veiligheid en de kwaliteit van zorg moeten krijgen. Betere informatie moet de MIP-commissie in staat stellen haar adviesrol met betrekking tot de kwaliteit van zorg nog beter in te vullen.

Smile inzetten als veiligheidsmanagementsysteem
Smile blijkt voor Altrecht het softwaresysteem dat deze doelstellingen kan verwezenlijken. Het gebruik van Smile kan er aan bijdragen dat in de omgang met (bijna-)incidenten het zwaartepunt verschuift van 'melden' naar 'leren'.
In eerste instantie gaat Altrecht Smile gebruiken voor het registreren, analyseren en opvolgen van incidentmeldingen (MIP en MIM). In een later stadium wil Altrecht het systeem ook voor andere meldingen, zoals Middelen&Maatregelen, klachten en verbeterplannen gaan gebruiken.

In een pilot heeft Smile aangetoond dat haar Veiligheidsmanagementsysteem óók in een GGZ-instelling uitstekend toepasbaar is. Smile onderscheidt zich ten opzichte van andere systemen vooral door grote flexibiliteit en aanpasbaarheid: “Smile past zich aan bij de Altrecht-organisatie in plaats van dat Altrecht zich aan het systeem moet aanpassen”.

Het is vooral de flexibiliteit van het systeem die voor Altrecht doorslaggevend is om met Smile te gaan samenwerken. Ook de brede ervaring van Smile, binnen én buiten de zorgsector, speelde een rol bij de keuze.

Contact met Altrecht
Contactpersoon voor deze case bij Altrecht is: René Oude Vrielink / afdeling organisatieontwikkeling

Smile
Smile's webbased ICT instrumenten voor veiligheid en kwaliteit koppelen ‘signaleren’ en ‘melden’ automatisch aan ‘informeren’, ‘leren’ en ‘evalueren’.
Smile wordt ingezet bij alle soorten zorginstellingen. Van kleine tot grote zorginstellingen en van de eerstelijnszorg tot de derdelijnszorg.
Smile heeft voor elk type zorginstelling een passende oplossing.