Stichting VIBA EXPO wordt SVE

Stichting VIBA EXPO wordt SVE van Sve, Voor Kwaliteit En Gezondheid In De Gebouwde Omgeving

Door: Sve, Voor Kwaliteit En Gezondheid In De Gebouwde Omgeving  13-06-2007
Trefwoorden: Kwaliteit, Gezondheid, Energie

Persbericht SVE : Stichting VIBA EXPO wordt SVE

Stichting VIBA Expo treedt met ingang van 16 mei 2007 naar buiten onder de naam SVE. Een verandering van naam: korter, maar ook een bevestiging van de ontwikkeling naar een dynamische organisatie die bovenop de markt zit. SVE heeft als kernactiviteit de zorg voor kwaliteit en gezondheid in de gebouwde omgeving

SVE blijft met haar werkzaamheden bijdragen aan het op verantwoorde wijze creëren en behouden van een gezonde, hoogwaardige leefomgeving voor nu en later. Wij willen dit bereiken door vraagstukken op het gebied van planontwikkeling, ontwerp en realisatie integraal te benaderen. Hierbij nemen wij de ontwikkelingen in de markt uitdrukkelijk mee, zonder ons daardoor te laten binden of belemmeren. Met deze benadering kunnen kosten worden bespaard en maatregelen beter op elkaar worden afgestemd. Zo kan een optimaal resultaat worden bereikt, dat in de dagelijkse praktijk goed en voor iedereen toepasbaar is. SVE fungeert hierbij als neutrale, not-for-profit werkende partij, die signalen opvangt, interpreteert en doorgeeft aan de doelgroepen.

Nieuw logo, nieuwe huisstijl
Met de naamsverandering zijn ook het logo en de huisstijl vernieuwd. Door een andere kleurstelling en een 3D-effect is het logo helemaal van deze tijd, maar blijft het nog een duidelijke relatie met het gedachtegoed van de VIBA Vereniging aangeven. Dit is precies waar het bij de herstructurering over gaat: werken vanuit de inspiratie van de bouwbiologische wortels, maar met een actuele, eigentijdse visie en allure. Logo en huisstijl zullen vanaf nu op verantwoorde wijze in alle SVE-uitingen worden doorgevoerd. Dat betekent dat u de komende maanden nog wel eens een oud logo kunt tegenkomen, omdat we bestaande voorraden liever opmaken dan weggooien.

Nieuwe website en e-mail
Bij een nieuwe naam hoort uiteraard ook een nieuwe website: www.sveweb.nl
Ook ons e-mail-adres is gewijzigd: [email protected]
De medewerkers zijn onder de vertrouwde namen met de nieuwe toevoeging @sveweb te bereiken.

Adres ongewijzigd
Het kantoor van SVE blijft gevestigd bij de permanente expositie in 's-Hertogenbosch, 5222 AE Veemarktkade 8, gebouw B, de voormalige fabriek van De Gruyter.


Noot voor redactie:
Nadere informatie
Voor meer informatie zie onze nieuwe website: www.sveweb.nl
Of stuur een mail bericht naar [email protected]

Trefwoorden: Duurzaam Bouwen, Energie, Gezondheid, Kwaliteit, Stichting Viba Expo

Contact Sve, Voor Kwaliteit En Gezondheid In De Gebouwde Omgeving

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share