Artikelreeks Waardecreatie: maak je bedrijf meer waard / Bol Corporate Finance

Artikelreeks Waardecreatie: maak je bedrijf meer waard / Bol Corporate Finance van Bol Corporate Finance

Door: Bol Corporate Finance  02-12-2008
Trefwoorden: Advies, Consultancy, Waardebepaling

Artikelreeks Waardecreatie: maak je bedrijf meer waard

Deel 1: Risicomanagement

In onze huidige waarderingspraktijk is het opvallend hoe weinig ondernemers op de hoogte zijn van de waarde van hun onderneming en uit welke bouwstenen deze waarde is opgebouwd. Vreemd, want waardecreatie is toch het speerpunt van elk ondernemer met een winstoogmerk. Vanuit deze optiek zijn er voldoende redenen om aandacht te hebben voor het waarderen en de waardecreatie, bijvoorbeeld:

• om te achterhalen wat de belangrijkste waardebepalers (de zogenoemde value drivers) zijn van je bedrijf;
• om erachter te komen wat de uitdagingen zijn voor een volgende fase van het bedrijf;
• om beter te kunnen sturen en managen op rendement van investeringen;
• om te achterhalen wat de impact kan zijn van bepaalde gebeurtenissen op de bedrijfsinkomsten;
• om waarde te creëren met het oog op externe belanghebbenden;
• om goedkoper een financiering aan te trekken.

Maar wat is nu waardecreatie? Volgens Van Dale is waardecreatie: “het scheppen van waarde, bijvoorbeeld van een onderneming”. Hieruit blijkt ook dat waarde zeer subjectief kan zijn en door verschillende belanghebbenden anders beleefd kan worden. Als techniek is waarde-denken niet erg ingewikkeld. Invoering vergt echter wel een omslag in denken en doen! Toch is het interessant om de traditionele winst-gedachte te vervangen door het waarde-denken. Of zoals Ad Scheepbouwer, CEO van KPN, het verwoordde: “beoordeel de waarde van een onderneming niet op zijn winstgevendheid, maar kijk naar wat er aan het begin van het jaar en het einde van het jaar op de bank staat. Dit is het bedrag dat werkelijk in een jaar verdiend is.” Ons waarde-denken gaat verder dan de vuistregels die gelden voor een specifieke branche, zoals vijf keer de winst is de waarde van een onderneming. Vanuit verschillende invalshoeken en methodieken kan een waarde-indicatie beredeneerd worden. Het vraagstuk is dan gelegen in de meest plausibele methodiek om een waardebepaling te kwantificeren. Wij gebruiken hiervoor de meest gebruikelijke en robuuste methodiek in de waarderingswereld 'de DCF methode'. Toekomstige kasstromen worden verdisconteert tegen een percentage dat tot stand komt uit verschillende opslagen voor risico's.

Onderstaand zijn de beïnvloedbare componenten weergegeven om de 'aandeelhouderswaarde' te meten.

De groeicomponenten zijn:

- omzetgroei;
- brutowinst margeverbetering;
- bedrijfskosten structuurverbetering;
- investeringen in vaste activa;
- investeringen in (netto) werkkapitaal;
- spreiding en levenscyclus markten en producten;
- debiteurenontwikkeling;
- crediteurenontwikkeling;
- synergievoordelen.

De risicocomponenten zijn:

- illiquiditeit (omvang, rechtspersonen, juridische structuur);
- afhankelijkheid management/sleutelpersonen;
- afhankelijkheid afnemers: goede en goed gespreide klanten;
- afhankelijkheid leveranciers;
- reputatie, kennis, octrooien, merken (gedeponeerd);
- toetredingsbarrières tot de markt;
- financieringsstructuur en -volume.

In dit artikel werken we de risicocomponenten volgens ons risicomanagementmodel verder uit.
Dit om te laten zien wat voor een impact deze risicocomponenten op de waarde kunnen hebben.

Elke onderneming heeft immers te maken met risico’s. Dat wist u al. Het is inherent aan het ondernemerschap. Maar dat met behulp van goed risicomanagement de waarde van de onderneming positief kan worden beïnvloed, is niet iets waar u zich als ondernemer altijd even bewust van zal zijn.

Bij risicomanagement draait het om het identificeren en kwantificeren van de meest belangrijke risico’s die een nadelige invloed hebben op uw organisatie. Op deze manier kunt u zich een oordeel vormen of de interne beheersing van de organisatie van voldoende niveau is en of zich risico’s voordoen waar u geen grip op heeft. Dit is belangrijk, omdat externe partijen (zoals financiers en potentiële kandidaten om uw bedrijf over te nemen) waarde toekennen aan de mate waarin de organisatie de risico’s beheerst. Een bank kent bijvoorbeeld een risicopercentage toe aan uw organisatie bij het verstrekken van financieringen. Dit risicopercentage is basaal aan de interne beheersing van uw organisatie en de mate waarin uw organisatie ‘in control’ is. De hoogte van de rente die u betaald, wordt hiervan afhankelijk gemaakt.

Met behulp van risicomanagement proberen we de risico’s die op uw organisatie van toepassing zijn inzichtelijk te maken en te zorgen dat de risico’s beheerst kunnen worden, zodat ook uw organisatie de ‘in control’ status bereikt. Dit komt niet alleen terug in de vorm van (een toenemende) waarde voor uw bedrijf, maar zorgt er ook voor dat u beter slaapt en prettiger kunt ondernemen!

Het inzicht dat wordt verkregen aan de hand van de risico-inventarisatie die wij uitvoeren, stelt u in staat om keuzes te maken. Wellicht heeft u te veel focus op bepaalde risico’s, waardoor deze risico’s ‘overcontrolled’ zijn, terwijl u aan de andere kant te weinig aandacht schenkt aan risico’s die een hogere impact hebben op uw organisatie en die ‘undercontrolled’ zijn. Het is belangrijk om de verschillende risico’s de juiste aandacht te geven. Niet te veel en ook niet te weinig, zodat het risico zich in de gewenste bandbreedte bevindt.

Dankzij de opzet van risicomanagement en de verbeteringen die tijdens een dergelijk traject binnen de interne processen kunnen worden doorgevoerd, wordt de organisatie beheersbaar. Dit vertaalt zich in de waarde van uw onderneming.

Geïnteresseerd?
Wanneer u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden van risicomanagement en waardecreatie, neemt u dan contact op met één van onze specialisten voor een vrijblijvend gesprek. Via telefoonnummer 0485-56 12 00 kunt u ons bereiken. Wij staan voor u klaar!

Trefwoorden: Advies, Consultancy, Risicomanagement, Waardebepaling, Waardecreatie, Waardemanagement, Waardering,