Artikelreeks Waardecreatie maak je bedrijf meer waard / Bol Corporate Finance

Artikelreeks Waardecreatie maak je bedrijf meer waard / Bol Corporate Finance van Bol Corporate Finance

Door: Bol Corporate Finance  02-12-2008
Trefwoorden: Advies, Consultancy, Juridisch Advies

Artikelreeks Waardecreatie: maak je bedrijf meer waard

Deel 2: De waarde van juridische contracten

Algemeen
In onze huidige waarderingspraktijk is het opvallend hoe weinig ondernemers op de hoogte zijn van de waarde van hun onderneming en uit welke bouwstenen deze waarde is opgebouwd. Vreemd, want waardecreatie dient toch het speerpunt van elk ondernemer met een winstoogmerk te zijn. Vanuit deze optiek zijn er voldoende redenen om aandacht te hebben voor het waarderen en de waardecreatie. Bijvoorbeeld:

• om te achterhalen wat de belangrijkste waardebepalers (de zogenoemde value drivers) zijn van je bedrijf;
• om beter te kunnen sturen en managen op rendement van investeringen;
• om te achterhalen wat de impact kan zijn van bepaalde gebeurtenissen op de bedrijfsinkomsten;
• om goedkoper een financiering aan te trekken.

Onderstaand zijn de beïnvloedbare componenten weergegeven om de 'aandeelhouderswaarde' te meten, c.q. te sturen op waardecreatie.

De groeicomponenten zijn onder andere:

- brutowinst margeverbetering;
- bedrijfskosten structuurverbetering;
- investeringen in vaste activa.

De risicocomponenten zijn onder andere:

- afhankelijkheid afnemers: diverse en goed gespreide klanten;
- afhankelijkheid leveranciers;
- reputatie, kennis, octrooien, merken (gedeponeerd).

In het eerste artikel van deze reeks hebben we het belang van het goed beheersen van risico’s uitvoerig beschreven. In dit artikel werken we specifiek de overkoepelende juridische risicocomponent uit. Dit om te laten zien wat voor een impact deze risicocomponent op de waarde heeft en kan hebben.

Het reduceren van risico’s
Het begrip ‘waarde’ in uw onderneming kan op veel verschillende manieren worden ingevuld.
Onder ‘waarde’ wordt in eerste instantie vaak verstaan de waarde van de bezittingen of de mogelijkheid om met uw onderneming ‘geld te verdienen’. Een andere vorm van waarde die wij hier willen belichten, is het inperken van risico’s. Door risico’s in te perken, ontstaan er stabielere kasstromen en zal de waarde van een onderneming stijgen. Simpelweg, omdat risico’s kunnen leiden tot schades en schades tot minder winst leiden. Onderstaand worden een drietal praktijkvoorbeelden beschreven waarbij juridische risico’s worden gesignaleerd en voorkomen.

Voorbeeld 1 Loonvordering
Probleem is echter dat niet alle risico’s altijd duidelijk ‘in beeld zijn’, maar een sluimerend bestaan kunnen leiden. Hoewel sluimerende risico’s op dat moment ‘geen geld’ kosten kan dit in de toekomst wel gebeuren en erger nog; ze kunnen ook al slapende in omvang toenemen.
Zo kan te weinig uitbetaald loon een sluimerend risico zijn waarvan het onzeker is of dit ooit tot daadwerkelijke schade zal leiden. Het kan zijn dat de betreffende werknemer(s) – wellicht bij gebrek aan wetenschap - nimmer een claim zullen indienen. Het is echter wel zo dat de omvang van het risico ieder jaar groeit, dit overigens in dit voorbeeld wel tot een bepaald maximum, omdat een loonvordering na 5 jaar verjaart. Kortom door correcte verloning worden schades voorkomen, stabielere kasstromen gegenereerd en uiteindelijk extra waarde gecreëerd.

Voorbeeld 2 Correcte registratie van merk- en handelsnamen
Ook dient u te denken aan de registratie van uw merk- en handelsnamen. Het is erg vervelend indien een ander ineens ‘uw naam’ gaat gebruiken voor producten die zij op de markt brengen. Door correcte registratie van merk- en handelsnamen kunnen tal van schades worden voorkomen. Deze risicovoorbeelden, en er zijn er nog vele andere te bedenken, kunnen een sluimerend bestaan leiden en de geschetste risico’s hoeven zich helemaal niet voor te doen.
Echter sluimerende risico’s komen direct en in volle omvang aan het licht op het moment dat een bedrijf in het licht van een beoogde overname onderworpen wordt aan een due diligence door een potentiële koper.

Voorbeeld 3 Contracten met leveranciers en afnemers
Een ander voorbeeld zijn de contracten die u sluit met uw leveranciers of afnemers. Indien u producten verkoopt, zeker indien het specifieke producten voor een bepaalde klant of producten waarvan u een grote voorraad aanhoudt betreft, wilt u voorkomen dat uw afnemer van de ene op de andere dag zijn producten elders gaat inkopen. Het is logisch om een bepaalde opzegtermijn op te nemen in de verkoopcontracten. Ook andersom, indien u afhankelijk bent van een bepaalde leverancier, dan dient u vast te leggen dat deze leverancier aan zijn verplichtingen dient te voldoen.
Niets is zo vervelend indien u op een bepaald moment producten verkoopt die u vervolgens niet kunt leveren, omdat uw leverancier u de materialen niet meer levert. Door correcte contracten met leveranciers en afnemers af te sluiten, worden schades voorkomen, stabielere kasstromen gegenereerd en er wordt extra waarde gecreëerd.

Kortom veel juridische risico’s zijn te voorkomen
Sluimerende risico’s kunnen dus wel degelijk ‘bijten’ of anderszins pijn doen ook al bent u er nog zo van overtuigd – en wellicht heeft u nog gelijk ook - dat zij zich nimmer daadwerkelijk manifesteren.
Veel risico’s zijn echter te voorkomen of alsnog te herstellen voordat deze worden gesignaleerd of zich openbaren. Afgezien van het feit dat u werknemers correct moet verlonen, want eventuele claims zijn vele malen duurder door de hoge rente (tot 50%) die werknemers kunnen vorderen over te laat/laag betaald loon dan het correct uitbetalen, zijn er ook zaken die u zonder dat het u geld kost kunt herstellen.

Professioneel juridisch advies
Zo kunt u ervoor zorgen dat uw besluitvorming in uw BV juist en volledig is vastgelegd, uw algemene voorwaarden op de juiste manier aan uw klanten zijn medegedeeld, uw vorderingen op uw debiteuren niet hoog oplopen danwel dat deze gedekt zijn door enige vorm van zekerheid, geen zzp-ers worden ingehuurd anders dan met de VAR-verklaring de onkostenvergoedingen in overeenstemming zijn met de fiscale wetgeving en uw verkoopcontracten een opzegtermijn bevatten.

Zorg voor periodiek onderhoud van uw onderneming
Noem het maar preventief danwel periodiek onderhoud van uw onderneming. Daarbij komt dat een onderneming waar de ‘zaken op orde zijn’ een betere kwaliteitsindruk achterlaat en ook dat heeft ‘waarde’.

Geïnteresseerd?
Wanneer u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden van onze juridische advisering en advisering op het gebied van waardecreatie, neemt u dan contact op met één van onze specialisten voor een vrijblijvend gesprek. Via telefoonnummer 024- 366 69 51 kunt u ons bereiken. Wij staan voor u klaar!

N.b. Wilt u ook graag het eerste deel (risicomanagement en waardecreatie) van deze artikelreeks
nalezen dan kunt u dit artikel vinden op www.bolaccountants.nl/diensten/corporate finance.

Trefwoorden: Advies, Consultancy, Juridisch Advies, Risicomanagement, Waardebepaling, Waardecreatie, Waardemanagement, Waardering,