VvE beheer

Door: Adviesbureau Bouw en Onderhoud Nederland  04-04-2012
Trefwoorden: Vastgoedbeheer, VvE Beheer, Technisch Beheer

ABON biedt een breed pakket aan diensten om het beheer voor Vereniging van Eigenaars te verzorgen. Onze medewerkers zijn onder meer gespecialiseerd in: • inspecties en opname bestaande toestand; • meerjarenonderhoudsplanningen; • ondersteuning van en advisering aan eigenaren, technische commissies en bestuur. Specifiek voor beheer zijn de volgende werkzaamheden mogelijk: Technisch VvE beheer : • Bouwkundige / technische adviezen in algemene zin; • Gebouwinspecties en vastleggen van technische verbeterpunten; • Opstellen van meerjarenonderhoudsplannen inclusief bouwkundige opname ter plaatse; • Vastleggen van bouwkundige urgenties in rapportvorm met foto's en korte omschrijving; • Voorstellen maken voor het komende jaar op basis van meerjarenonderhoudsplanning; • Meerjarenonderhoudsplanning doorspreken met bestuur en technische commissie over groot onderhoud; • Presentatie en uitleg van meerjarenonderhoudsplanning op ledenvergadering; • Aanvragen externe adviezen en/of technische rapportages over groot onderhoud; • Opstellen bijlagen en besteksomschrijvingen voor offerteaanvragen voor bijvoorbeeld werkzaamheden planmatig onderhoud komend jaar. • Aanvragen, beoordelen en vergelijken; • Uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden; • Toezicht houden op en controleren van voorgenomen werkzaamheden; • Bewaken en afhandelen van garantie-aanspraken. • Voeren van overleg en correspondentie over bouwtechnische zaken; • Controleren en actueel houden van lopende contracten; Zorgdragen voor aanname en afhandeling van klein dagelijks onderhoud; • Adviseren en informeren over regelgeving en wetswijzigingen die van invloed zijn op het gebouwbeheer. Administratief VvE beheer: • voorzitterschap (indien van toepassing); • voorbereiden van Algemene Ledenvergaderingen (vastleggen vergaderlocatie); • uitschrijven van Algemene Ledenvergaderingen; • notuleren van Algemene Ledenvergaderingen; • verspreiding notulen onder de leden van de VvE; • opstellen / actualiseren huishoudelijk reglement. Financieel VvE beheer: • beheren van de ledenadministratie / bijhouden van ledenlijsten; • samenstellen jaarrekening en jaarbegroting; • beheer van de bank en/of girorekeningen; • controle en uitvoering van de facturatie / aanmanen leden bij wanbetalingen; • contacten met notarissen en makelaarskantoren;afsluiten / bewaken van verzekeringszaken (vast laten stellen herbouwwaarde); • afsluiten van diverse contracten (schoonmaak / energielevering e.d.).

Trefwoorden: Administratief Vve Beheer, Beheer Vereniging Van Eigenaars, Financieel Vve Beheer, Technisch Beheer, Vastgoedbeheer, VvE Beheer

Contact Adviesbureau Bouw en Onderhoud Nederland

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Adviesbureau Bouw en Onderhoud Nederland

04-04-2012

Meerjarenonderhoudsplanning

Onderhoud is voor een gebouw van levensbelang. Ook de betaalbaarheid van dit onderhoud en van te voren weten wat dit


04-01-2012

Activeren van een slapende VvE

ABON is gespecialiseerd in het weer tot leven wekken van slapende of niet actieve Verenigingen van Eigenaren.


04-01-2012

Beheer van Verenigingen van eigenaren

Onder het totale VvE beheer van ABON verstaan wij administratief beheer, financieel beheer en technisch beheer.


Totaal VvE beheer in goede handen van Adviesbureau Bouw en Onderhoud Nederland thumbnail
06-07-2011

Totaal VvE beheer in goede handen

Adviesbureau Bouw en Onderhoud Nederland (ABON) is een adviesbureau op het gebied van VvE beheer en bouwadvies.   Soms is